Annonse

Gjenutsetting

Frontene skjerpes

Et reindyrket gjenutsettingsfiske er forbudt i Norge, mener Mattilsynet. Gjenutsettingsfiske er et kraftfullt forvaltningsverktøy, mener NJFF.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har invitert alle interesserte i å bidra med innspill i forbindelse med en stortingsmel- ding om dyrevelferd – herunder gjenutsettingsfiske.

Mattilsynet tolker dyrevelferdsloven dit hen at et målrettet gjenutsettingsfiske allerede er forbudt. På Mattilsynets hjemmeside heter det:

«Rendyrket fang og slipp – der målet kun er å oppleve gleden og spenningen i å fiske for så å slippe fisken ut igjen – er i strid med dyrevelferdsloven og forbudt i Norge».

Et begrenset gjenutsettingsfiske av laks og ørret er imidlertid tillatt. Det er politisk bestemt.

Ulovlig å leke med fisk

Seksjonssjef dyrevelferd ved Mattilsynet, Torunn Knævelsrud, påpeker at det er elementer av gjenutsetting som utsetter fisken for unødvendig belastning.

– For eksempel vil troféfiske etter kveite, hvor formålet kun er å ta opp en stor fisk for å ta bilde og slippe, være en unødvendig belastning for fisken. Og hvis en lakseelv ikke tåler beskatning, er løsningen å stenge for fiske, sier hun til Jakt & Fiske og framhever at å leke med fisken vil være et direkte brudd på dyrevelferdsloven.

Kronikk: «Fang og slipp» i laksefisket er akseptert dyreplageri

– Tilretteleggerne for fiske har også et ansvar for å opplyse gjestene om at fisk er beskyttet etter dyrevelferdsloven, sier Knævelsrud.

Merkelig dyrevelferdstilnærming

NJFF mener derimot at gjenutsetting brukt riktig, er et kraftfullt forvaltningsverktøy.

– Dette kan vi mye om og informerer allerede godt om. Selvfølgelig skal det ikke fiskes i en lakseelv hvis bestanden ikke tåler tilleggsdødelighet, understreker fiskekonsulent Øyvind Fjeldseth iNJFF.

Les også: – Fiskens følelse av smerte er under­ordnet

Fjeldseth sier Mattilsynet har en merkelig tilnærming til dyrevelferd: Det er greit å kvele og maltraktere millioner av fisk i trål, la fisk stå på line i flere dager eller sakte kveles i garn, såframt formålet er å bruke fisken til «noe».

– Ofte brukes ikke fisk fanget på denne måten til menneskeføde heller, så om den skal spises eller ikke er de strengt tatt ikke opptatt av i en slik kontekst.

Styrt av glede

Fjeldseth mener Mattilsynet ikke forholder seg til argumentet om at det er mer etisk riktig om målet er at fisken skal spises – med mindre det er iblandet et snev av glede i å fange fisken.

– Fritids- og sportsfiske er i stor grad uansett styrt av glede enten en velger å slå i hjel fisken eller sette den vitalt tilbake i vannet igjen.

Fjeldseth sier de som tilrettelegger for fiske selvfølgelig også skal opplyse om hvordan man skal behandle fisken på best mulig måte.

– Dette gjelder enten målet er å ta fisken med til bordet eller gjenutsette den. Hva fiskerens indre motivasjon og intensjon er, kan man imidlertid ikke forvente at en tilrettelegger skal ha kontroll på, avslutter Øyvind Fjeldseth.

Powered by Labrador CMS