Gjenutsetting

Frontene skjerpes

Et reindyrket gjenutsettingsfiske er forbudt i Norge, mener Mattilsynet. Gjenutsettingsfiske er et kraftfullt forvaltningsverktøy, mener NJFF.

Publisert

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har invitert alle interesserte i å bidra med innspill i forbindelse med en stortingsmel- ding om dyrevelferd – herunder gjenutsettingsfiske.

Mattilsynet tolker dyrevelferdsloven dit hen at et målrettet gjenutsettingsfiske allerede er forbudt. På Mattilsynets hjemmeside heter det:

«Rendyrket fang og slipp – der målet kun er å oppleve gleden og spenningen i å fiske for så å slippe fisken ut igjen – er i strid med dyrevelferdsloven og forbudt i Norge».

Kjære leser!

For å lese denne artikkelen må du være innlogget som medlem av Norges Jeger- og Fiskerforbund.