Annonse

Fra full stans til kvotefri gaupejakt på ett år

Her finner du oversikten over årets gaupekvoter i de ulike rovviltregionene.

Flere regioner som ikke åpnet for kvotejakt på gaupe i fjor, har åpnet for kvotejakt i år.

Publisert Sist oppdatert

Den årlige kvotejakta på gaupe starter 1. februar, og kan vare fram til 31. mars, forutsatt at den totale kvoten i regionen eller hunndyrkvoten ikke er innfridd tidligere.

Rovviltregion 1

Rovviltnemnda i Vestland, Rogaland og tidligere Vest-Agder har kvotefri jakt på gaupe, til forskjell fra fjoråret, da det ikke var jakt på gaupe i det hele tatt. 

Rovviltregion 2

Kvotejakt på gaupe

  • Jaktperioden for gaupe er fra 1. februar til 31. mars.
  • Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 65 årlige familiegrupper av gaupe i Norge.
  • Disse er fordelt på sju av åtte forvaltningsregioner for rovdyr.
  • Den eneste regionen som ikke har bestandsmål for gaupe er region 1, Vestland, Rogaland og kommunene i det tidligere fylket Vest-Agder.
  • I 2023 åpnes det ikke for kvotejakt på gaupe i Viken og Oslo, Innlandet, Nordland, Troms og Finnmark (region 4, 5, 7 og 8)

I Buskerud, Telemark, Vestfold og tidligere Aust-Agder, har rovviltnemnda satt en kvote på 21 gauper, med inntil åtte hunndyr eldre enn ett år. Ved jaktstart er to av hunndyrene og et ordinært dyr holdt tilbake.

Rovviltregion 3

I Oppland er det gjelder en kvote på fem hunndyr og totalt elleve gauper.

Rovviltregion 4

I Oslo, Akershus og Østfold er bestandsmålet for gaupe ikke oppnådd. Derfor er det ikke kvotejakt på gaupe i region 4 i år. Det var samme situasjon i fjor.

Rovviltregion 5

I fjor var det ikke kvotejakt på gaupe i Hedmark, grunnet for lav gaupebestand. I år er det derimot satt en kvote på fem dyr, med en hunndyrkvote på 2 gauper. Familiegrupper er unntatt jakt.

Rovviltregion 6

Denne regionen omfatter fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Det er vedtatt en kvote på 20 gauper, inkludert sju hunndyr. Av disse er fire gauper inkludert to hunndyr holdt tilbake som reservekvote. 

I Møre og Romsdal er det i tillegg åpnet for kvotefri jakt utenfor forvaltningsområdet. I Trøndelag utsettes starten på kvotejakta til 14. februar. Det samme gjelder Aure og Surnadal i Møre og Romsdal.

Rovviltregion 7

Ei heller i Nordland er gaupebestanden estimert til å være over bestandsmålet. Rovviltnemda kan derfor ikke fastsette en kvote, til forskjell fra Miljødirektoratet.

Direktoratet satte i utgangspunktet en kvote på seks gauper inkludert to hunndyr. Hunndyrkvoten er allerede fylt grunnet påkjørsler, og kvotejakta er foreløpig avblåst. Vedtaket er påklaget til Klima- og miljødepartementet.

Rovviltregion 8

I Troms og Finnmark er bestandsmålet ikke nådd. Rovviltnemnda har derfor ikke åpnet for kvotejakt i år. Miljødirektoratet har imidlertid satt en kvote på fem gauper, hvorav to hunndyr.

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk driver nettstedet rovdyr.org. Der finnes det en mer detaljert framstilling av de ulike jaktområdene i de respektive rovviltregionene.

Skal du jakte?

Husk at du som kvotejeger plikter å holde deg oppdatert på gjenværende kvote via telefon, samt melde fra om påskutte og felte dyr på rovviltvakttelefonen i de gjeldende regionene. 

Årets gaupekvoter per region

Region Kvote Hunndyr
Region 1KvotefrittKvotefritt
Region 2218
Region 3115
Region 400
Region 552
Region 6207
Region 76*2*
Region 852
Totalt6826

* Hunndyrkvota i region 7 er fylt grunnet påkjørte gauper. Derfor er det ikke åpnet for ytterligere kvotejakt i regionen. Vi velger likevel å ha med tallene i tabellen, da vedtaker er påklaget.

Powered by Labrador CMS