Annonse

Beslaglegger ulovlige importerte fjær

Miljødirektoratet har tatt flere beslag i fjær og nakker fra den truede arten brokadehane. Fjærene brukes til å binde fluer, blant annet til laksefiske.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

– Mange vet nok ikke at det å innføre fjær og nakke fra brokadehane fra utlandet krever tillatelse gjennom regelverket for internasjonal handel med truede arter, kalt Cites. Slike tillatelser kreves både for ville og oppdrettede eksemplarer, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Regulert handel viktig

Brokadehane er en hønsefugl som lever i India, og som står på en internasjonal liste over truede arter regulert gjennom et regelverk kalt Cites. Jungle Cock er det engelske navnet, som for mange er mer kjent enn de norske navnene brokadehane eller grå jungelhøns.

Arten er i dag ikke direkte utrydningstruet, men står i fare for å bli det dersom handelen med den ikke reguleres. Det er lov å kjøpe både nakker og fjær av denne fuglen fra utlandet, men det kreves tillatelse både til utførsel fra opprinnelseslandet og innførsel til Norge.

Miljødirektoratet tar hvert år rundt 10 beslag i nakker og fjær kjøpt i utlandet, og som det ikke er skaffet tillatelse for. Nå i vår har det blitt gjort en god del beslag.

– Krav om tillatelse er viktig for å overvåke handelen, så man kjenner omfanget av handel slik at den ikke kommer ut av kontroll og arten blir utryddet, sier Hambro.

Gjelder både privatpersoner og forhandlere

Fjær og nakker kjøpes ofte gjennom nettbutikker i utlandet. I en del tilfeller oppgir ikke butikken at det kreves tillatelse. Derfor må man spørre om de har utførselstillatelse gjennom Cites-regelverket. I tillegg kreves tillatelse for å ta inn fjær og nakker fra brokadehaner til Norge. Slik tillatelse søker man Miljødirektoratet om.

– Kravet om tillatelse for handel med brokadehane gjelder både for privatpersoner og forhandlere, understreker Hambro.

FAKTA: Cites

Cites er en konvensjon som regulerer internasjonal handel med truede dyre- og plantearter.

Den skal sørge for at internasjonal handel med disse artene foregår på en måte som ikke truer arten.

    Powered by Labrador CMS