En ny rapport viser at 8 prosent av undersøkte norske lakseelver har en høy forekomst av rømt oppdrettslaks. Foto: Marius Ltu / iStockphoto

Andel oppdrettslaks som rømmer holder seg stabil

Andelen oppdrettslaks som rømmer, holder seg stabil. 8 prosent av elvene som er undersøkt, har høye innslag av oppdrettslaks.
12. juli 2022

Hvert år lager Havforskningsinstitutet en oppdrag om andel rømt oppdrettslaks på oppdrag fra Fiskeridirektoratet. 

I årets rapport ble 178 elver undersøkt i 2021. Av disse var det 140 elver som hadde lave innslag av oppdrettslaks, 24 elver hadde moderate mengder, mens 14 elver ble vurdert til å ha høye innslag av rømt oppdrettslaks.

Dette tilsvarer 8 prosent av elvene som ble undersøkt, ifølge den årlige rapporten.

Det regnes å være høye innslag av oppdrettslaks hvis andelen går over 10 prosent.

Ønsker oppdrettsøkning

Nylig sa statssekretær Kristina Sigurdsdottir Hansen at regjeringen ønsker økning i havbruksnæringen for blant annet å skape flere arbeidsplasser. Økningen skal skje på en bærekraftig måte, og trolig være en kombinasjon av oppdrettsanlegg til havs, i fjordsystemene og på land. 

Les også: Ønsker oppdrettsvekst på alle kanter

Norges- Jeger og Fiskerforbund (NJFF) frykter derimot konsekvensene av økt oppdrettsproduksjon, etter at trafikklysmodellen ble oppdatert nylig. 

– Tallet på villaks som dør på vei ut i havet på grunn av lakselus er horribelt høyt, og langt høyere enn hva Kvalitetsnormen for villaks legger til grunn. Målet er at vi skal ha en miljømessig bærekraftig oppdrettsvirksomhet. Da er det åpenbart at aksepten for dødelighet på villaks i trafikklyssystemet må ned på nivået i kvalitetsnormen, sa nestleder Bjarte Erstad i NJFF.

Les også: Frykter konsekvensene av ytterligere oppdrettsvekst

I juni eksporterte Norge sjømat til en verdi av 12.3 milliarder kroner. Aldri før har det vært tjent mer penger på eksport av sjømat. I den forbindelse uttalte hav- og fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) at han ønsker å øke eksporten ytterligere i samarbeid med havbruksnæringen.

Siste fra Fiske

Det kan være krevende å lande ei sprelsk kveite. En skikkelig landingskrok er til stor hjelp. Foto: Tommy Egra
Fiskertips:

Kveitefiskes hemmeligheter

Få andre arter langs kysten har skapt så drøye fiskehistorier og brukket flere fiskestenger enn kveita. Her forteller vi deg hvordan du lykkes.
Sommeren er høysesong for å fiske med tørrflue i de mange skogstjernene som byr på vak i vårt langstrakte land. Foto: Sondre H. Breian
Guide:

Slik fisker du med tørrflue i skogstjern

Flua lander silkemykt på vannspeilet tett på land, før den forsvinner i et elegant vak. Her er rådene for å komme i gang som tørrfluefisker.
Bortsett fra at noen vil få ødelagt fiskesesongen, vil ikke lavt vannivå i magasinene være dramatisk for fiskebestandene på kort sikt, ifølge fiskeforsker Børre Kind Dervo. Foto: Atle Skjelde
Nedtappede vannmagasiner:

– Dette takler fiskebestandene

Hva betyr de sterkt nedtappede vannmagasinene for fiskebestandene? Ikke all verden på kort sikt, ifølge Børre Kind Dervo ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

På forsiden nå