Mattilsynet mener sportsfiske etter arter som vederbuk, som er arten det fiskes etter på bildet, er forbudt, så lenge du ikke har tenkt å spise fisken. I praksis innebærer det et forbud mot meitefiske. Foto: Vegard Veberg

Kroken på døra for meite­fiskerne?

Mattilsynet vil rendyrket fang og slipp til livs. Etaten mener meitefiske etter karpefisk, slik det praktiseres i dag, er forbudt.
07. mars 2019

Jakt & Fiske kontaktet Mattilsynet 27. februar for å be om en avklaring av etatens syn på gjenutsetting, spesifikt innenfor meitedisiplinene. Meite etter karpefisk foregår nesten utelukkende med formål å slippe fisken ut igjen.

Bakgrunnen for henvendelsen var at Mattilsynet 15. februar i år fastslo følgende:

«Rendyrket fang og slipp – der målet kun er å oppleve gleden og spenningen i å fiske for så å slippe fisken ut igjen – er i strid med dyrevelferdsloven og forbudt
i Norge.»

Ulovlig og tillatt
Det står også at rendyrket gjenutsetting er ulovlig, men begrenset gjenutsetting av laks og ørret er tillatt.

– Mener Mattilsynet at moderne meitefiske etter arter som normalt ikke spises i Norge er forbudt?

– Mattilsynet mener at rendyrket fang og slipp – der målet kun er å oppleve gleden og spenningen i å fiske, for så å slippe fisken ut igjen – er i strid med dyrevelferds- loven. Dette gjelder uavhengig av hvilken art det er snakk om, sier Elisabeth Wilmann, direktør avdeling fisk og sjømat i Mattilsynet.

Mattilsynet på tynn is
– Vil et eventuelt tilsyn gjelde andre rettighetshavere enn elveeierne?

– Dette er ikke et prioritert tilsynsområde. Det kan likevel ikke utelukkes at det vil føres tilsyn, for eksempel som følge av bekymringsmeldinger.

Øyvind Fjeldseth i NJFF mener Mattilsynet er på tynn is:

– For det første fordrer Mattilsynets tolkning av loven at man kjenner fiskerens intensjon. Det er jo umulig. I tillegg, hvis man skal dra dyrevelferdstilnærmingen til ytterste konsekvens, så vil det bli et forbud mot alt fiske, og i særdeleshet kommersielt fiske.

Les også: “Fang og slipp” på ville veier?

Siste fra Fiske

Nesten tre av fire nasjonale laksevassdrag negativt påvirket av rømt oppdrettslaks

Rømt oppdrettslaks påvirker nær tre av fire nasjonale laksevassdrag, ifølge en ny rapport. Det betyr økt dødelighet og lavere produksjon i elvene.
Fiskertips:

Frist sjøørreten på isen

Det er et vakkert og stille fiske, og så enkelt at alle får det til. Bare isen spiller på lag …

Forurensning fra oljeindustri ga DNA-skader hos fisk

Forurensing fra oljeindustrien gir langvarige DNA-skader hos hyse, viser ny forskning fra Havforskningsinstituttet.

På forsiden nå