Mattilsynet mener sportsfiske etter arter som vederbuk, som er arten det fiskes etter på bildet, er forbudt, så lenge du ikke har tenkt å spise fisken. I praksis innebærer det et forbud mot meitefiske. Foto: Vegard Veberg

Kroken på døra for meite­fiskerne?

Mattilsynet vil rendyrket fang og slipp til livs. Etaten mener meitefiske etter karpefisk, slik det praktiseres i dag, er forbudt.
07. mars 2019

Jakt & Fiske kontaktet Mattilsynet 27. februar for å be om en avklaring av etatens syn på gjenutsetting, spesifikt innenfor meitedisiplinene. Meite etter karpefisk foregår nesten utelukkende med formål å slippe fisken ut igjen.

Bakgrunnen for henvendelsen var at Mattilsynet 15. februar i år fastslo følgende:

«Rendyrket fang og slipp – der målet kun er å oppleve gleden og spenningen i å fiske for så å slippe fisken ut igjen – er i strid med dyrevelferdsloven og forbudt
i Norge.»

Ulovlig og tillatt
Det står også at rendyrket gjenutsetting er ulovlig, men begrenset gjenutsetting av laks og ørret er tillatt.

– Mener Mattilsynet at moderne meitefiske etter arter som normalt ikke spises i Norge er forbudt?

– Mattilsynet mener at rendyrket fang og slipp – der målet kun er å oppleve gleden og spenningen i å fiske, for så å slippe fisken ut igjen – er i strid med dyrevelferds- loven. Dette gjelder uavhengig av hvilken art det er snakk om, sier Elisabeth Wilmann, direktør avdeling fisk og sjømat i Mattilsynet.

Mattilsynet på tynn is
– Vil et eventuelt tilsyn gjelde andre rettighetshavere enn elveeierne?

– Dette er ikke et prioritert tilsynsområde. Det kan likevel ikke utelukkes at det vil føres tilsyn, for eksempel som følge av bekymringsmeldinger.

Øyvind Fjeldseth i NJFF mener Mattilsynet er på tynn is:

– For det første fordrer Mattilsynets tolkning av loven at man kjenner fiskerens intensjon. Det er jo umulig. I tillegg, hvis man skal dra dyrevelferdstilnærmingen til ytterste konsekvens, så vil det bli et forbud mot alt fiske, og i særdeleshet kommersielt fiske.

Les også: “Fang og slipp” på ville veier?

Siste fra Fiske

Fiskertips:

Ringfrie stenger – ikke bare en gimmick

Stenger uten ringer kan ikke brukes til alt, men til dorging og havfiske er de et glimrende alternativ til tradisjonelle ringstenger. Likevel har mange fortsatt til gode å prøve dem.
Sesonganalysen:

2020 - oppløftende for laks og fiskere

Bunnsolide fangster i Trøndelag, godt fiske i Nordland og en klar bedring i mange elver på Vestlandet. Det er det store bildet fra årets laksefiske.
Rogaland:

Et krafttak for sjøørreten

– Det er på høy tid å snu den negative trenden for sjøørreten, fastslår Knut Ståle Eriksen, fiskeutvalgsleder i NJFF- Rogaland.

På forsiden nå