At 900 sjølaksefiskere får lov å ta mer laks enn 100 000 elvefiskere er en praksis som må opphøre, mener Norske Lakseelver. Begge høstingsformene har livets rett, mener Noregs Grunneigar og Sjølaksefiskarlag. Her en kilenot. Foto: Tomas Sandnes

Også kilenot­fiskerne må ta ansvar

Sjølaksefisket må stoppes, mener Norsk Lakseelver (NL). Sjølaksefiskerne er rykende uenig. – Det er vi som har tatt de store reduksjonene i beskatningen, sier Tomas Sandnes i Noregs Grunneigar og Sjøfiskarlag (NGSL).
11. februar 2019

– Sjølaksefiske med garnredskaper må fases ut. Tiden for massefangst av sårbare arter er over.

Det sier generalsekretær Torfinn Evensen i NL, som representerer elveeierlag i over 100 elver.

Evensen framhever at fisket på blandede laksebestander må opphøre. Høstingen er upresis.

– Dagens sjølaksefiske er uforenlig med en moderne bærekraftig forvaltning av sårbare naturressurser.

Evensen viser til statistikk: Mens laksefisket i elvene ble redusert med 27 prosent fra 2017 til 2018, økte laksefisket i sjø med rundt 11 prosent i samme periode.

Kan ikke fortsette
Han etterlyser ansvar hos sjølaksefiskerne. 2018- sesongen i elvene var preget av svært lav vannstand. Laksen ble værende lenge i fjorden, der kilenotfiskerne hadde glade fangstdager.     

– Dette vil skje hyppigere framover pga. klimaendringer, hevder han.

Evensen minner om at Norsk Lakseelver har tatt ansvar i elvene, strammet inn på fiskereglene og fredet. Tilsvarende ansvarlig forvaltning og høsting ses ikke blant sjølaksefiskerne.

– At 900 sjølaksefiskere får lov å ta mer laks enn 100 000 elvefiskere er en praksis som må opphøre. Verdiskapingen og ringvirkningene ved elvefisket etter laks er ca. 100 ganger større enn i sjø. Det er i elvene allmennheten har tilgang til laksen.    

Sjølaksefiskerne tar støyten
Leder i Noregs Grunneigar og Sjølaksefiskarlag (NGSL), Tomas Sandnes, framhever på sin side at det er sjølaksefiskerne som har tatt de store reduksjonene.    

– Siden 2008 er fordelingen i beskatningen av villaks endret fra 60/40 fordel sjø, til 60/40 fordel elv i 2017. En død laks er en død laks uavhengig om den fiskes i sjø eller elv.

Sandnes understreker at fisketiden i sjø er regulert av Miljødirektoratet etter faglige råd fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL).

– Det betyr at i dagens fiske er det tatt høyde for fiske på blandede bestander. Elvefiskerne fisker selv på blandede bestander, men det vil ikke Norske Lakseelver snakke så mye om, påpeker Tomas Sandnes.

Emneord: 

Siste fra Fiske

Kronikk:

Veistopp for sjøørreten

Sjøørretens tilstand viser at Norge er langt unna vannforskriftens mål om god økologisk tilstand i alle vannforekomster. Oppsatte veisperringer for sjøørretens frie vandring er en av hovedårsakene.
Fiskertips:

Multiplikatorsneller for kasting

Etter noen tiår i skyggen av haspelsnellene, øker multiplikatorene i popularitet. Kanskje ikke så rart, for på enkelte områder har de kompakte snellene fortreffelige egenskaper.
Slik binder du Chernobyl Ant:

Mutert monstermaur med magiske evner

Finnmark, Østfold, Kola, Nordmarka, Hardangervidda. Uansett årstid – denne flua kan lokke opp ørret og anadrome arter i alle størrelser. Og med disse triksene blir flua enda bedre ...

På forsiden nå