– Omfanget av rømt oppdretts­laks er svært alvorlig

Det sier Lillian Kjæmpenes, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet Region Midt. Uttalelsen kommer etter et høyt antall tips om fangst av rømt oppdrettslaks i Midt-Norge. Myndighetene mistenker flere rømninger som ikke er innrapportert.
Onsdag, 24. oktober 2018 - 15:45

Fiskeridirektoratet har siden midten av oktober mottatt 15 tipsmeldinger om fangst av oppdrettslaks i området Frøya, Hitra og Smøla, samt i området rundt Vinjefjorden på Nordmøre. Nå setter de i gang omfattende tiltak, blant annet DNA-testing av innsendt materiale.

– Våre vurderinger tilsier at dette kan være forskjellige rømningshendelser, sier Ruth Lillian Kjæmpenes, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet Region Midt.

Til sammen er det meldt inn fangst av 140 individer av rømt oppdrettslaks.

– Vi ser svært alvorlig på omfanget, sier hun.

Rømt oppdrettslaks er ifølge et samstemt forskningsmiljø en trussel mot ville laksebestander. Blant annet kan genetisk påvirkning fra rømt oppdrettslaks gi færre storlaks.

Les også: Hver femte villaks i Stjørdalselva har oppdrettsgener.

Går ut til alle oppdretterne
Fiskeridirektoratets har allerede hatt møte med alle oppdrettere i området.

– Vi har enda ikke avdekket rømningskildene, sier Kjæmpenes.

Direktoratet har bedt samtlige oppdrettere i området om å levere sporingsopplysninger på laksen de har i merdene. De må også opplyse om slakteplanene framover.

– Dette gjelder for rundt 40 lokaliteter. Med slakteplanene sikrer vi at fisken ikke blir slaktet ut før vi kan få tatt prøver, sier Kjæmpenes.

Det kan videre bli aktuelt å spore fisken.

– Det har blitt tatt skjellprøver fra fisken som har blitt fanget av publikum. Prøvene blir fortløpende analysert av Norsk institutt for naturforskning (NINA), og vi utreder nå mulighetene for sporing sammen med Havforskningsinstituttet, sier Kjæmpenes.

Fylkesmannen har allerede gitt lokale fiskere tillatelse til å fiske med garn i de aktuelle områdene. Fiskeridirektoratet opplyser om at Ferskvannsbiologen AS har fått i oppdrag å overvåke elveoser spesielt på Frøya, Hitra og på Smøla, samt på innsiden av disse øyene.

Flere tiltak kan komme i kjølvannet av disse undersøkelsene.

– Det kan blant annet bli aktuelt med pålegg til oppdretterne om utvidet gjenfangst dersom vi finner kilden til rømningene, sier Kjæmpenes.

– Næringen må ta ansvar
Fiskeridirektør Liv Holmefjord sier at de vil prioritere å finne ut av hvor rømningene har skjedd, og legger til at næringen må ta ansvar:

– Vi bruker nå hele verktøykassen vi har for å kartlegge omfanget, få identifisert kildene og begrense skadevirkningene av hendelsene, men her er det til sjuende og sist næringen som må ta ansvar, sier Holmefjord.

Emneord: 
Tags: 

På forsiden nå