Hver femte villaks i Stjørdals­elva har oppdretts­gener

I år var andelen laks som var avkom av oppdrettslaks i Stjørdalselva på 19 prosent. Snittet for de siste fem årene har vært 12 prosent.
15. oktober 2018

Hvert år gjennomfører Stjørdal Jeger- og Fiskerforening stamfiske, for å styrke stammen i Stjørdalselva. I løpet av tre uker hadde foreninga, sammen med naboene i Meråker JFF, fanget 32 laks for å produsere drøyt 80 000 yngel.

Stamlaksen, den laksen som brukes til å produsere yngel, blir testet av Norsk institutt for naturforskning, for å sikre at det er ekte villaks uten oppdrettsgener.

Metoden avslører både rømt oppdrettslaks og avkom fra rømt laks.

– Det er svært frustrerende for oss i Stjørdal JFF, at det årlig avdekkes uakseptabelt høye innslag av oppdrettslaks i Stjørdalselva. Et samlet forskningsmiljø er samstemt: Rømt oppdrettslaks er den menneskelige påvirkningsfaktoren som utgjør den største trusselen mot norsk villaks, sier leder av fiskestellsutvalget i Stjørdal JFF, Morten Welde.

Welde påpeker at oppdrettslaksen er mye dårligere tilpasset et liv i elva enn sine ville slektninger og at innkryssing av oppdrettslaks gir redusert produksjon, dårligere overlevelse og mindre laks tilbake i elvene.

– For villaksens fremtidige overlevelse og bestandsmessige integritet er det derfor avgjørende at andelen oppdrettslaks i elvene holdes så lav som mulig, sier han.

Tidligere har forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) dokumentert omfattende innkryssing av rømt oppdrettslaks. Siden 1989 har de samlet inn skjellprøver fra laks i hele Norge. Avkom av rømt oppdrettsfisk kan bare identifiseres med genprøver.

– Det forskningen viser, er at et så høyt innslag vil ha en negativ effekt på bestanden. Vi vet derimot ikke hvor kraftig denne effekten vil være. Det vil variere fra bestand til bestand, men redusert overlevelse på smolten er et sannsynlig resultat, hvis alt annet er likt. Dette er ikke fisk som er avlet fram for å leve i elva, dette er fisk som er avlet fram for å leve i en merde, sier fiskekonsulent i NJFF, Øyvind Fjeldseth.

Emneord: 

Siste fra Fiske

Portrettet:

Urokroghen

Det volder litt rabalder, dog fred er ei det beste, men at man noe vil.
Tweed:

Laksefluas vugge

Langs Tweed finner du mange av de største navnene innen fluebinderkunsten. Her ble det på 1800-tallet komponerte laksefluer som skulle bli verdensberømte.

Høstlaks i Tweed

Når høsten for alvor melder sin ankomst her hjemme, er laksefisket over. I legendariske River Tweed, grenseelva mellom Skottland og England, er sesongen derimot på sitt mest eventyrlige.

På forsiden nå