Annonse

Vil åpne for mer motorferdsel ved ettersøk

Motorferdselslovutvalget har levert sitt forslag til ny motorferdselslov – og anbefaler at kommunale ettersøk utenom ordinær jakt kan bruke motorkjøretøy også på sommertid.

Publisert

Denne uken leverte det såkalte motorferdselslovutvalget sitt forslag til ny motorferdselslov til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

– Det har vært sentralt for utvalget å foreslå en lov som ivaretar hensynet til naturen og friluftslivet, sier utvalgsleder og jurist Jon Christian Fløysvik Nordrum til nyhetsbyrået NTB.

Utvalget foreslår i det store og hele å videreføre dagens lovverk vedrørende bruk av motorkjøretøy i utmark, med enkelte unntak. Ett av unntakene gjelder bruk av kjøretøy ved kommunale ettersøk.

I dagens «Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag» kan motorkjøretøy brukes på vinterføre ved:

transport i forbindelse med kommunalt organiserte akuttiltak for å redusere påkjørselsrisiko for elg og annet hjortevilt ved vei eller jernbane. 

eller:

nødvendig søk etter skadet storvilt utenom ordinær jakt når søket foregår i regi av kommunen.

Utvalget foreslår at unntaket fra loven kommunene har i dag, skal være generelt. Det betyr at det vil være mulig for kommunene å bruke motorkjøretøy ved ettersøk også på sommerføre – om lovforslaget blir vedtatt. 

– Må ha balanse

– Ferdsel med for eksempel snøskuter eller terrengkjøretøy er nyttig i mange sammenhenger. Samtidig er det ikke tvil om at motorferdsel kan medføre ulemper for natur og friluftsliv. Jeg er opptatt av at vi også i framtiden må sikre en god balanse mellom de ulike hensynene, sier minister Bjelland Eriksen til NTB.

Powered by Labrador CMS