Annonse

– Store mørketall om viltpåkjørsler

Nesten 12 000 elg, hjort og rådyr ble registrert påkjørt av motorkjøretøy i fjor, ifølge Norsk institutt for naturforskning. Men mørketallene er store, spesielt på rådyr, sier ettersøksveteran Rune Borgersen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

– Vi observerer ganske ofte skadde rådyr. Vi mistenker at dette ofte skyldes påkjørsler der sjåføren ikke har meldt fra, sier han.

Rune Borgersen er instruktør ettersøk ved Jakt og Fiskesenteret på Flå, fylkesinstruktør ettersøk i NJFF Buskerud, og ettersøksjeger i fallviltgruppene i Drammen og Lier.

Jegere har ofte god kunnskap om hva man skal gjøre ved en viltpåkjørsel. Andre grupper har ikke nødvendigvis den samme kunnskapen.

Ønsker bedre informasjon
– De fleste påkjørsler skjer på tider av døgnet da lastebiler og tungtransport er mye ute på veiene. Vi vet at mange yrkessjåfører har utenlandsk bakgrunn. Jeg sier ikke dette for å henge dem ut, men jeg tror mange ikke har tilstrekkelig kjennskap til hva man skal gjøre ved en påkjørsel, sier Borgersen til Jakt & Fiske.

Ettersøksjegeren er opptatt av langt bedre informasjon til allmennheten, inkludert utenlandske sjåfører.

– En annen faktor som trolig spiller inn, er den kjensgjerning at det er blitt vanskeligere å nå fram til politiet etter at politireformen ble gjennomført. Jeg kjenner til tilfeller der folk har måttet sitte å så lenge i telefonkø at de til slutt gir opp, sier Rune Borgersen.

Les også: Hvor godt kjenner du reglene for ettersøk

NJFFs samarbeidspartner Gjensidige har laget et viltbånd, som kan skaffes hos ditt lokale fylkeskontor.

Gode råd ved viltpåkjørsel

Dersom du kjører på et dyr, er første bud å melde fra. Politiet varsler viltnemnda i den aktuelle kommunen. Viltnemnda rykker ut og vurderer hva som skal skje med fallviltet. Ved mindre alvorlige ulykker, kan det gis tillatelse til å kjøre videre dersom ulykkesstedet er tydelig merket.

  1. Sikre skadestedet

    a) Plasser bilen slik at den er synlig og skjermer skadested.

    b) Sett på nødblink og parkeringslys.

    c) Ta på refleksvest og sett ut varseltrekant.

  2. Ring politiet02800, eller kontakt viltnemnda i den aktuelle kommunen.
  3. Marker påkjørselsstedet dersom dyret forlot veien.
  4. Diriger trafikken om nødvendig.
Powered by Labrador CMS