Annonse

Fikk lavere straff for ulovlig jakt

Tre brødre ble dømt for ulovlig elgjakt i flere vald på Statskogs eiendom Sølvverket i Kongsberg. Brødrene anket dommen, og har fått lavere straff i Borgarting lagmannsrett. (Hunden på bildet brukes på lovlig jakt).
Tre brødre ble dømt for ulovlig elgjakt i flere vald på Statskogs eiendom Sølvverket i Kongsberg. Brødrene anket dommen, og har fått lavere straff i Borgarting lagmannsrett. (Hunden på bildet brukes på lovlig jakt).

Borgarting lagmannsrett er ferdig med ankesaken om tre brødre som bedrev ulovlig elgjakt ved Kongsberg. – Riktig med straffereduksjon, mener advokat.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Høsten 2020 ble minst fem elg felt ulovlig på forskjellige jaktfelt som tilhører Statskogs eiendom Sølvverket i Kongsberg.

Tre brødre og en kvinnelig jeger ble dømt for forholdet i Buskerud tingrett. Brødrene ble blant annet dømt til tap av jaktrett i fem år, inndragning av våpen og jaktutstyr, et inndragningskrav på 10.000 kroner per hund, samt fengselsstraffer.

Den kvinnelige jegeren fikk lavere straffeutmåling enn de mannlige jegerne, og valgte å ikke anke dommen. Samtlige av de tre brødrene anket til Borgarting lagmannsrett, som nå har minket straffeutmåling.

Bakgrunn: Ny runde i retten for ulovlig elgjakt

– Grundig og godt

– Lagmannsretten har gjort det klart at soning i fengsel er for strengt i denne saken. Det er en grundig og god dom, sier advokat Ketil Magnus Berg. Han representerer den ene av de tre brødrene.

– Tingretten fremhevet allmennpreventive hensyn som begrunnelse for sin straffeutmåling. Er dette fortsatt ivaretatt i den mildere straffeutmålingen fra lagmannsretten?

– Selv om de domfelte ikke må i fengsel, har de fått en tydelig og følbar reaksjon. De får ikke lov til å jakte de neste tre årene og de må betale erstatning. Så det er ingen tvil om at det får klare konsekvenser å ikke følge reglene.

Berg mener at lagmannsrettens straffenivå samsvarer andre saker med fellestrekk til brødrenes ulovlige jaktutøvelse.

Slik har lagmannsretten minket brødrenes straff:

  • Fengselsstraffen på 90 dager gjøres betinget i sin helhet. I lagmannsrettens dom var 45 dager av straffen ubetinget. Derimot har samtlige fått en bot på 20.000 kroner.
  • Kravet om at de to brødrene som hadde brukt egne hunder måtte betale 10.000 i inndragningskrav per hund er frafalt.
  • Erstatningskravet til Viltfondet på kroner 50.000,- er frafalt. Istedenfor skal Kongsberg kommune få erstatningen. Dermed får kommunene mindre erstatning enn i tingrettens dom.
  • Tap av jaktrett er minket fra fem til tre år.
  • Den ene broren som fikk inndratt en ATV samt tilhenger, får denne tilbake.

Oppdatering 13.09.2022 klokken 08:45
Jakt & Fiske retter to opplysninger i artikkelen. Vi kom i skade for å skrive at de to brødrene som fikk våpnene sine inndratt, får disse tilbake. Det stemmer ikke. VI presiser også at den ulovlige jakta foregikk på flere jaktfelt, ikke flere vald.

Powered by Labrador CMS