Annonse

Blyforbud:

Vil selge blyhagl også neste år

Fra 15. februar neste år vil det med få unntak være forbudt å bruke blyhagl på jakt.
Fra 15. februar neste år vil det med få unntak være forbudt å bruke blyhagl på jakt.

Fra 15. februar 2023 vil det i praksis være forbudt å jakte med blyhagl i skogs- og fjellmark. Men du vil fortsatt finne bly i butikkhyllene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Norske forhandlere har lenge vært klar over at forbudet ville komme. Frode Larsen, Senior Advisor i Norma AS, sier de er klare til å levere blyfrie haglpatroner.

– Vi kommer til å rette oss etter henstillingen fra Miljødirektoratet, og tilby et bredt utvalg av blyfrie haglalternativer. Men for den som ønsker det, vil vi selvfølgelig også tilby blyhagl, presiserer Larsen.

Også Tore Håkonsrud, Salgssjef hos Magne Landrø AS, er klar med blyfrie jaktpatroner.

– Vi har valgt å tilby en total miljølinje, der patronene leveres med flere gode blyfrie alternativer og nedbrytbar plast. I tillegg vil vi fremdeles kunne tilby blypatroner for jegere som mener de har mulighet til å bruke slike, sier han.

Jegerens ansvar

Sjefingeniør Cécile Blom i Miljødirektoratet bekrefter at det ikke kommer et forbud mot salg av blyhagl til neste år.

– Samtidig tror vi at de færreste importører kommer til å holde et stort lager av blyholdig haglammunisjon. De fleste jegere kommer til å følge regelverket og benytte blyfri ammunisjon, mener Blom.

Blyforbudet i våtmark er bare en liten del av kjemikalieregelverket i EU, kalt REACH-forskriften.

Helt konkret står det her at «Dersom en person blir påtruffet medbringende hagl i eller innenfor 100 meter fra våtmark mens vedkommende er ute og skyter, eller som et ledd i skyting, skal den aktuelle skytingen antas å være skyting i våtmark med mindre vedkommende person kan bevise at det dreide seg om en annen type skyting».

Bevisbyrden for riktig bruk av blyhagl ligger altså hos jegeren, som får ansvar for å vurdere naturforholdene der det skal jaktes. Cécile Blom presiserer at Miljødirektoratet ikke har hatt mulighet til å endre restriksjonsteksten.

– Vi har vært tydelige på at restriksjonen framstår som et total forbud for den ordinære skogs- og fjelljakta. Jegeren må derfor selv sette seg inn i hvor forbudet gjelder og ikke, og bør velge blyfri ammunisjon om det er tvil, sier hun.

Ikke totalforbud

Restriksjonsteksten vil i praksis bare åpne for bruk av bly på store jordbruksarealer, og unntaksvis tørre steder. Blom innrømmer at det hadde vært enklere å forholde seg til et totalforbud mot blyhagl slik det ble åpnet for i REACH-forskriften.

– Men dette ville blitt langt mer omfattende enn et forbud mot blyhagl på jakt. Det ville også ha ført til et forbud mot all omsetning og bruk av blyhagl.

Har tillit til jegerne

Norges Jeger- og Fiskerforbund har gjennom den europeiske jegerorganisasjonen FACE jobbet med denne saken siden 2015. Jaktkonsulent Vidar Nilsen har representert Norge og NJFF i dette arbeidet.

– Jeg har tro på at norske jegere klarer å forholde seg til blyforbudet i våtmark på en god måte, sier Nilsen. Han har samme råd til jegerne som Cécile Blom:

– Om du er usikker på om du kan bruke blypatroner eller ikke der du skal jakte, så velg et blyfritt alternativ.

Powered by Labrador CMS