Annonse

Bruk av termisk utstyr

Blir ingen ny rettsrunde

Statsadvokaten har besluttet at det var riktig å henlegge anmeldelsen av Kristoffer Clausen for bruk av termisk utstyr under hjortejakt. Det betyr likevel ikke at det nå er en avklart rettspraksis hvorvidt termisk utstyr er å regne som kunstig lyst eller ikke.

Statsadvokatens avgjørelse er tatt; henleggelsen av anmeldelsen mot Kristoffer Clausen er gjeldende.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Statsadvokaten finner ingen grunn til å omgjøre politiets henleggelsbeslutning, står det i et brev signert statsadvokat Jarle Wikdahl.

Kristoffer Clausen ble i fjor anmeldt av både Miljødirektoratet, Noah og organisasjonen Rovviltets Røst etter at han selv dokumenterte at han hadde skutt en hjort med bruk av termisk utstyr under ordinær jakt.

Jakt & Fiske og har fulgt saken, og kunne tidligere i år melde at det var et tips fra jegerstanden selv som førte til at Rovviltets Røst valgte å anmelde.

Les også: Ønsker rettslig avklaring om lovligheten av termisk

– Ikke avklart rettspraksis

Selv om henleggelsen av anmeldelsen nå er endelig, er ikke rettspraksis vedrørende bruk av termisk utstyr på ordinær jakt avklart.

– Denne avgjørelser er knyttet til den enkelte saken, og har ingen virkning utover det, sier statsadvokat Jarle Wikdahl.

Les også: Høy temperatur rundt termisk

Avstår fra å anmelde

Miljødirektoratet har ved flere anledninger vært tydelige på at de tolker loven dithen at termisk utstyr er å regne som kunstig lys.

– Inntil det fastsettes nye klare regler om bruk at nattoptikk vil Miljødirektoratet avstå fra å anmelde bruk av nattoptikk, sier seksjonsleder Trond Flydal i Miljødirektoratet.

Les også: Vil ikke anmelde videre bruk frem til det foreligger klarere regler

Han forklarer at dette vil gjelde frem til det foreligger et klarere regelverk vedrørende bruken av termisk utstyr, og kun dersom jaktutøvelsen ellers anses for å være forsvarlig.

– Kommet for å bli

Kristoffer Clausen selv var ikke klar over statsadvokatens avgjørelse før Jakt & Fiske tok kontakt.

– Slik som termisk utstyr har utviklet seg de siste årene, mener jeg at teknologien har kommet for å bli. Men jeg har ingen sterke meninger om jegere skal bruke termisk utstyr eller ikke, sier Clausen.

Han er glad for at statsadvokaten kom til samme konklusjon som politiadvokaten i Trøndelag om at lovetverket ikke har vært klart nok.

I redegjørelsen fra statsadvokat Wikdahl står det blant annet følgende:

Jeg har kommet til samme konklusjon som politiet, og tiltrer i sin helhet politiets vurderinger og konklusjon…(red. anm.) Jeg finner særlig grunn til å fremheve kravet til klar lovhjemmel.

Wikdahl mener at politiet har foretatt en grundig rettslig vurdering knyttet til begrepet «kunstig lys» i den aktuelle bestemmelsen i viltloven.

Powered by Labrador CMS