Etter at statsadvokaten i Trøndelag besluttet å opprettholde henleggelsen av anmeldelsen av Kristoffer Clausen for bruk av termisk utstyr, sier Miljødirektoratet at de fremover ikke vil anmelde jegere som bruker nattoptikk under ordinær jakt. Dette gjelder dog kun sålenge jaktutvølsen ellers er forsvarlig, og fram til det foreligger klarere regler om kunstig lys, termisk utstyr og nattoptikk.

Vil ikke anmelde videre termisk bruk ved forsvarlig jakt

Miljødirektoratet sier i en uttalelse at de ikke vil anmelde jegere som bruker termisk utstyr frem til det foreligger klare regler for bruk av nattoptikk.
29. april 2022

Miljødirektoratet var en av flere parter som anmeldte Kristoffer Clausen for bruk av termisk utstyr under ordinær hjortejakt. Anmeldelsen ble henlagt av politiavdokaten, en avgjørelse som Miljødirektoratet påklagde.

Etter at statsadvokaten nå har bestemt at det var riktig av politiadvokaten å henlegge anmeldelsen, sier Miljødirektoratet at de fremover ikke skal anmelde bruk av termisk utstyr, forutsatt at jaktutøvelsen ellers er forsvarlig.

Les også: Blir ingen ny rettsrunde angående termisk

– Miljødirektoratet tar avgjørelsen til etterretning og vil i det pågående arbeidet med modernisering av viltloven bidra til klare regler for hvilke lyskilder og andre tekniske hjelpemidler som skal være tillatt under jakt og fangst. Inntil det fastsettes nye klare regler om bruk at nattoptikk, vil Miljødirektoratet avstå fra å anmelde bruk av nattoptikk, sier seksjonsleder Trond Flydal i Miljødirektoratet.

Denne praksisen fra Miljødirektoratet skal gjelde i saker hvor jaktutøvelsen ellers vurderes som forsvarlig i forhold til dyrevelferd og sikkerhet.

Les også: Ønsker rettslig avklaring om lovligheten av termisk

– Bruk av nattoptikk må ses i sammenheng med viltloven § 19 om human jakt, herunder krav om forsvarlig jaktutøvelse. Etter denne bestemmelsen skal jakt og fangst utøves på en slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom.

 

 

Emneord: 

Siste fra Jakt

I praksis er det totalforbud mot bruk av blyammunisjon for haglejegere i Norge fra og mede 15.02.2023. Foto: Alexander Schindler
Blyforbud | 

Derfor er våtmarksforbudet et totalforbud

EU innfører nye regler for bruk av blyhagl i våtmark. Fordi «våtmark» defineres vidt, er det i praksis slutt på blyhagl i Norge.
Snart starter norgesmesterskapet i Nordisk jaktskyting i Hemnes. Foto: Vidar Nilsen
NM Nordisk:

Mesternes mester

21.- 22. mai går norgesmesterskapet i Nordisk jaktskyting av stabelen i Hemnes. Å kapre pokalen i denne grenen har mange likhetstrekk med TV-programmet «Mesternes mester».
Det er fastsatt en kvote på 7.000 kort på villrein på Hardangervidda i år. Halvparten av kortene er «valgfritt dyr», mens den andre halvparten er «voksen bukk over 2.5 år og eldre». Foto: Alexander Schindler

Slik blir villreinjakta på Hardangervidda i år

Villreinnemda har vedtatt både kvoter og vilkår for villreinjakta på Hardangervidda. Nå har Miljødirektoratet sendt ut forslag om tidligere jaktstart på høring.

På forsiden nå