Annonse

Jerveboom i Norge

Det ble født langt flere jerv i Norge i fjor enn året før. Ulvebestanden går ned, mens antall brunbjørner holder seg stabilt.

Publisert

I 2023 ble det registrert 64 jervekull, en økning på 19 kull sammenlignet med året før.

Det fremkommer i det årlige  brevet Rovdata sender til  Miljødirektoratet med oppsummering av status for de største rovdyrene i Norge.

– Bestanden er over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull som Stortinget har bestemt, sier fagansvarlig Henrik Brøseth i Rovdata.

Ni av jervekullene ble fjernet ved såkalte hiuttak, hvor tispe og/eller valp(er) ble avlivet av forvaltningen.

Tirsdag ble det kjent at nedgangen i antall ulver fortsetter. Bestanden overvåkes vinterstid i både Norge og Sverige, og i vinter er det påvist 74 til 76 ulver. 

Ulvenedgang

I løpet av vinteren fra oktober til mars ble det påvist fem valpekull i de helnorske ulverevirene, en økning på to fra forrige vinter. Samtidig ble det påvist tre kull i grenserevirene, en nedgang på tre fra vinteren før.

Stabil bjørnebestand

Det ble dokumentert 178 brunbjørner i Norge i fjor, samme nivå som året før.

Antall gauper, dokumentert vinteren 2022/2023, viser et antall på 71,5 familiegrupper av gauper. En familiegruppe består av ei hunngaupe som går med én eller flere årsunger.

Powered by Labrador CMS