Vil anke ulovlig elgjakt til Høyesterett

Tre brødre ble dømt for ulovlig elgjakt i flere vald på Statskogs eiendom Sølvverket i Kongsberg. Brødrene anket dommen, og har fått lavere straff i Borgarting lagmannsrett. Nå skal Kongsberg kommune anke sitt erstatningskrav til Høyesterett. (Hunden på bildet brukes på lovlig jakt).
Tre brødre ble dømt for ulovlig elgjakt i flere vald på Statskogs eiendom Sølvverket i Kongsberg. Brødrene anket dommen, og har fått lavere straff i Borgarting lagmannsrett. Nå skal Kongsberg kommune anke sitt erstatningskrav til Høyesterett. (Hunden på bildet brukes på lovlig jakt).

Kongsberg kommune anker tingrettens avgjørelse om elg-erstatning. – Viktig juridisk prinsipp, sier advokat.

Publisert

Nylig ble det klart at tre brødre, som ble dømt av Buskerud tingrett for ulovlig elgjakt i Kongsberg kommune høsten 2020, fikk en lavere straffeutmåling etter at de anket til Borgarting lagmannsrett.

Et av de sentrale punktene i dommen fra lagmannsretten, er at Kongsberg kommunen tilkjennes mindre erstatning. Nå vil kommunene be Høyesterett se på saken.

– Viktig prinsipp

I utgangspunktet har Kongsberg kommune bedt om en erstatning på kroner 81.942 kroner,-, inkludert en kalv med estimert vekt på omtrent 53 kilo.

NJFF: – Bra med fokus på miljøkriminalitet

I dommen fra både tingrett og lagmannsrett, regnes erstatningen ut som en nettosum, altså verdien som er igjen etter at nødvendige utgifter for å tjene pengene, er trukket fra.

Frode Lauareid er kommuneadvokat i Kongsbergregionen. Han beskriver nettoutregningen som en teoretisk øvelse.

Dette må du vite: Fikk lavere straff for ulovlig jakt

– Kommunene driver ikke med slakt og salg av viltkjøtt. Vi vil heller at våre ansatte bruker arbeidstiden på å undervise barn og pleie eldre fremfor å håndtere ulovlige elgslakt i skogen, sier Lauareid.
– Kommunen fikk en erstatning på 50.000 krone. Er det virkelig mat for Høyesterett å avklare om erstatningen skal økes med omtrent 30.000 kroner?

– Dette handler om mye mer enn tjuvjakt. Det er viktig å få en juridisk avklaring på hvorvidt skader som er påført offentlige instanser skal erstattes brutto eller netto. I erstatningsrett er allmennpreventive hensyn viktige.

Kan bli dyrt

De tre brødrene er ikke blitt dømt til å betale saksomkostningen til kommunene, som beløper seg til omtrent 50.000 kroner. Men dersom ankebegjæringen til høyesterett blir godtatt, vil også kommunenes saksomkostninger stige.

Bakgrunn: Ny runde i retten for ulovlig elgjakt

Det betyr i realiteten at jegerne kan ende opp med en erstatning til kommunene som er vesentlig høyere enn dagens erstatningskrav.

Jakt & Fiske følger saken.