Viten

Hva styrer tiurens valg av beitetrær?

Tiuren vender gjerne tilbake til de samme furuene år etter år, men forskerne sliter med å finne en fullgod forklaring på fenomenet.
Tiuren vender gjerne tilbake til de samme furuene år etter år, men forskerne sliter med å finne en fullgod forklaring på fenomenet.

Det har alltid hengt et mystikkens slør over trærne tiuren stadig vender tilbake til. Har de noe spesielt ved seg? Det er mulig, men vår undersøkelse viser at det i så fall neppe handler om unikt næringsinnhold eller antibeitestoff.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel. Det er ikke sikkert at informasjonen som står i artikkelen stemmer lenger.

Hvit beitefuru med svart tiur i kald, lav vintersol er magisk. Få idretter måler seg med å gli hvitkledd på ski i nysnø på utkikk etter tiur og orrhaner på topp. Toppjaktende lesere vil ofte ha funnet tiur beitende i bestemte beitetrær i hemmelige furuåser. Vi har selv vanligvis observert flere fugler sammen, og har på det meste sett over 30 fugler i samme skogbestand. En av våre radiomerka tiurer reiste om høsten hele 20 km fra høstområdet nær leiken til en furuås der den beita hele vinteren. Det må være noe spesielt med beitetreet og beiteområdene.

Fram mot 1980-tallet ble tiurens vinterbeite undersøkt av flere forskere, uten at vi kunne bruke kunnskapen til konkret å plukke ut beiteområder. Vi ville gjerne kunne forutsi hvor tiurene beiter, litt for egen jakt og mest for å kunne gi skogbrukerne råd om hvilke skogholt som bør spares for tiuren. Vi tenkte at nye metoder kunne bringe sikrere kunnskap.

Kunnskapsinnsamling

Kjære leser!

For å lese denne artikkelen må du være innlogget som medlem av Norges Jeger- og Fiskerforbund.