Annonse

Naturvernforbundet:

Vil ha forbud mot hogst i hekketiden

Naturvernforbundet krever et hogstforbud i hekketiden. Det finner ingen gjenklang hos landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Naturvernforbundet mener hogstmaskiner er en trussel mot dyrelivet om våren og krever et hogstforbud i hekketiden. – Ikke aktuelt, svarer landbruksministeren.

Publisert

– Fugler og dyr trenger beskyttelse i hekke- og yngletiden, og da kan vi ikke drive med flatehogst, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

I et brev til Landbruks- og matdepartementet og minister Geir Pollestad (Sp) kommer Naturvernforbundet med krav om hogststans i hekke- og yngletiden fra 15. april til 15. juni.

Gulowsen undres over at det ikke er noen begrensninger i skogloven mot hogst i hekketiden, når det er både båndtvang for hunder og ulovlig å samle egge eller drive jakt om våren og forsommeren.

– Skognæringen har greid å omgå alle reguleringer og forbud i den sårbare hekke- og yngleperioden. Vi synes det er underlig at skognæringen ikke ønsker å framstå mer naturvennlig og redde livet til mange dyr ved å bli med på et forbud.

– Ikke oppe til vurdering

Men Pollestad og regjeringen har ingen planer om å revidere dagens regelverk.

– Det er ikke til vurdering å pålegge restriksjoner på skogsdrift i hekketiden utover det som i dag ligger i lov og forskrift, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad i en melding til NTB.

Skogeierne har gjennom kvalitetskravene i Norsk PEFC Skogstandard egne bestemmelser om hensyn, særlig i hekketiden. I denne perioden skal det blant annet ikke være forstyrrende skogsdrift nærmere enn 50 til 400 meter fra hekkeplassen for ulike rovfugler og ugler. Videre heter det at «skogeier og entreprenør skal unngå skogsdrift i skog av spesiell betydning for fuglelivet i perioden mai, juni og juli.»

Powered by Labrador CMS