Annonse

Rypetaksering

Slik blir rypejakta hos fjellstyrene

Det blir en heller mager rypejakt hos de fleste av fjellstyrene denne høsten.

Til tross for synkende bestander, er det flere fjellstyrer som har et høstbart overskudd av fjell- og lirype.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Årets taksering er unnagjort hos fjellstyrene, og mangfoldige kilometer er tilbakelagt av ekvipasjer med stående fuglehund for å samle inn nødvendig data som avgjør om det er et bærekraftig overskudd å høste av i år eller ei.

Flere steder i Sør-Norge ser det heller dårlig ut.

– Ut fra årets takseringsdata, ser det ut som det er litt lavere bestander av rype i år enn i 2021 i sør. Det ser også ut som om rypene har fått fram færre kyllinger, sier rådgiver Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband.

Han mener årsakene er mange og sammensatte.

– Som vanlig er variasjonen stor, også i relativt nærliggende områder, sier Lande.

Etter en taksering, rapporteres andelen observert fugl per kvadratkilometer, andelen observert voksen fugl per kvadratkilometer og antall kyllinger per par.

Psst! Nysgjerrig på takseringsresultatene til Statskog?

Lande advarer samtidig jegere mot å se seg blind på tallene og planlegge jakta deretter.

– Hvor takseringslinjene er lagt, varierer stort fra terreng til terreng. Derfor kan det totalt sett være like mange ryper i et område som rapporterer 18 fugl per kvadratkilometer som i et område som rapporterer 25 fugl per kvadratkilometer, sier han.

Her følger takseringsresultatene fra samtlige fjellstyrer:

Gudbrandsdalen

Dovre fjellstyre

Takseringsresultatene viser en svak oppgang i kyllingproduksjon i deler av terrengene, men nedgang i antall voksne rypepar. Den 31.08 skal fjellstyret behandle forslag om kvoteregulering.

Her finner du kort hos inatur.no.

Fron fjellstyre

Trolig blir det ikke rypejakt hos Fron fjellstyre i år, grunnet meget lav rypebestand. Under en takseringslinje på 43 kilometer, ble det kun 13 observasjoner. Det kreves minst 40 observasjoner for å ha nok materiale til å fatte bærekraftige forvaltningsvedtak. Endelig avgjørelse tas på et møte i fjellstyret den 01.09.

Kort kjøpes via inatur.no.

Ringebu fjellstyre

Takseringen viser at både kyllingproduksjon og tettheten av voksen fugl er lav i fjellstyret. 41 linjer på totalt 121 kilometer har vært taksert. Fjellstyret skal fatte vedtak om hvorvidt det blir jakt 30.08.

Kortkjøp: inatur.no.

Øyer fjellstyre

Her er det en liten nedgang i tettheten av ryper per kvadratkilometer fra 15 i 2021 til 12 i år. Derimot har kyllingproduksjonen økt fra 2.9 til 3.1. Derfor gjennomføres det jakt med kvotebegrensning på 1 rype per dag.

Her finnes det kort på inatur.no.

Gausdal fjellstyre

Også i Gausdal spøker det for rypejakt denne høsten. Det er rapportert en tetthet på 3,0 og en kyllingproduksjon på 0.3. Hvordan høstens småviltjakt blir på fjellstyrets terreng, avgjøres på et møte 01.09

Valdres

Øystre Slidre fjellstyre

Takseringen har vist en total tetthet på 12,4 ryper per kvadratkilometer, og en kyllingproduksjon på 2,3. I de viktigste lirypeområder i nordre og midtre del av statsallmenningen er det en nedgang i både kyllingproduksjon og tetthet. Derimot er det en økning i begge deler i rypeområder i sør. Administrasjonen i fjellstyret ønsker å frede rype og orrfugl i år. Dette skal avgjøres 01.09.

Guide: Dette er de beste rype- og skogsfuglpatronene

Vestre Slidre fjellstyre

Kyllingproduksjonen her beskrives som akseptabel, med et nivå på 3,1. Tettheten på 13.5 ryper per kvadratkilometer er over fjellstyrets minstekrav, men ikke et veldig godt resultat. Fjellstyret håper å gjennomføre rypejakt i høst, men gir varsku om at det neppe blir store kvoter per jeger. Endelige kvoter bestemmes 31.august.

Hardangervidda

Eidfjord fjellstyre

Takseringen viste 8.7 ryper per kvadratkilometer og 2.6 kyllinger per par. I tillegg har fjellstyret fått rapporter om små kyllinger, som kan tyde på sen klekking. Derfor blir det ikke solgt flere kort på rypejakt hos fjellstyret i år.

Øvre Numedal fjellstyre

Resultatene i statsallmenning viser en nedgang i både tetthet og kyllingproduksjon fra i fjor. Derfor legger fjellstyret kun ut et begrenset antall dags- og ukeskort. Kortene gjelder for perioden 05.10 til 30.11, og kan finnes på inatur.no.

Kort for felt 3, Lågaros.

Kort for felt 4, Hetteområdet.

Trøndelag

Kvikne fjellstyre

Her er både kyllingproduksjon og tettheten av ryper noe lavere enn fjoråret. Fjellstyret skal diskutere gjennomføring av jakt og eventuelle kvoter i nær fremtid.

Pensum: Slik ser du forskjell på ung og gammel rype

Osen fjellstyre

Det blir rypejakt hos Osen fjellstyre, som rapporterer en god kyllingproduksjon på 3.7 kyllinger per par og en tetthet på 24.8 ryper per kvadratkilometer. Endelige kvoter og lengde på rypejakta er foreløpig ikke bestemt.

Kortsalget åpner 01.09.

Åfjord fjellstyre

Selv om rypekortene for september allerede er forhåndssolgt, legger fjellstyret ut flere kort for jakt i både oktober og november den 01.09. Kortene legges ut på inatur.no klokken 09.00. Årsaken er fjellstyret kan melde om sine beste takseringsresultater siden 2007.

Tettheten varierer mellom 20 og 50 ryper per kvadratkilometer. Her finner du kort.

Selbu fjellstyre

Selv om det er både lavere kyllingproduksjon og tetthet, blir det rypejakt hos Selbi fjellstyre med en dagskvote på to ryper per jeger. Jakta avsluttes 31.10 for å beholde nok stamfugl.

Les også: 25 tips for septemberjakt på lirype

Snåsa fjellstyre

De siste årene har resultatene fra takseringen hos Snåsa fjellstyre vært relativt gode. I år er det derimot nedgang i både tetthet og kyllingproduksjon. Det blir likevel rypejakt, med en dagskvote på fire ryper per jeger i perioden 15.09 til 23.12. I perioden 01.01.23 til 28.02.23 er dagskvota to ryper per jeger.

Namsskogan fjellstyre

Tettheten i Namsskogan er bra, mens kyllingproduksjonen har gått noe ned. Dagskvote er to liryper per jeger.

Kort fåes via inatur.no.

Fjellstyrene i Stjørdal

Takseringsresultatene viser en betydelig nedgang i antall ryper per kvadratkilometer sammenlignet med fjoråret. Det skal samtidig nevnes at fjoråret var et meget godt år, og at årets resultatet på 20.4 ryper per kvadratkilometer likevel ligger godt over gjennomsnittet på 164 ryper per kvadratkilometer.

Da kyllingproduksjonen er under gjennomsnittet, har fjellstyret fastsatt en dagskvote på to ryper per jeger. Jakta stoppes 1.10.

Steinkjer fjellstyre

Fra og med 05.09 kan det kjøpes jaktkort hos fjellstyret via inatur.no for perioden fra og med 25.09. Estimert tetthet har gått ned fra 11.4 til 8.1 fra i fjor til år. Kyllingproduksjonen er fortsatt tilfredsstillende, selv om den også har gått ned. Fjellstyret stopper jakta 23.12 for å frede vinterrypa.

Oversikt over kort på inatur.no finner du her.

Andre områder

Folldal fjellstyre

Med en dårligere kyllingproduksjon og ganske lik tetthet i ryper sammenlignet med fjoråret, blir det trolig jakt med kvotebegrensninger. Reguleringene skal være avgjort innen 01.09.

Engerdal

Her skal det legges ut flere kort for salg, da tettheten av ryper har steget sammenlignet med fjoråret. Også kyllingproduksjonen har gått noe opp.

Du kan lese mer på fjellstyrets egen nettside.

Sollia fjellstyre

Sollia rapporterer at bestanden trolig er ganske lik som i fjoråret, med noe lavere tetthet og litt høyere kyllingproduksjon.

De fire periodene etter jaktstart er det en periodekvote på 4 fugl per jeger. Det åpnes for fritt kortsalg 25.09 med dagskvote på en rype per jeger.

I tillegg er det en total begrensning på 15 prosent av bestanden. Nås dette taket, stoppes jakta før 23.12. Du kan finne kort på inatur.no.

Aurland fjellstyre

Her har fjellstyret rapportert om få og små rypekull. Derfor er dagskvoten per jeger satt ned fra to til en fugl.

Du kan kjøpe kort både på fjellstyrekontoret og via inatur.no. Hos sistnevnte åpner kortsalget 01.09, mens jaktstarten er 25.09.

Powered by Labrador CMS