Antall hunnbjørner i Norge går opp. Men fortsatt er bestanden under det nasjonale bestandsmålet. Illustrasjonsfoto: LuCaAr/iStockphoto

Ikke vært så mye «bjønn» i Norge siden 2009

Det ble registrert 160 brunbjørner i Norge i 2021. Det er ti flere enn året før og det høyeste antallet registrert i landet siden 2009. Men antallet er fortsatt under bestandsmålet for bjørn.
30. mars 2022

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) sin avdeling i Svanhovd i Pasvikdalen har laget en ny rapport om bestanden av brunbjørn i Norge på oppdrag på Rovdata.

Instituttet har analysert 1.513 avføringsprøver, hårprøver, urinprøver og vevsprøver som man mistenkte stammet fra bjørn. Slik ble det identifisert 160 individer, men flere brunbjørner kan ha vært innom Norges grenser.

67 av brunbjørnene var hunner. 

–  Det er det høyeste antallet som er påvist i Norge siden 2009. Med bestandsmål som er rettet mot årlige bjørnekull er det positivt for bestanden at antall hunnbjørner går opp, sier leder Snorre Hagen hos NIBIO Svanhovd på nettsidene til Rovdata.

Les også: Påvirker jakt bjørnebinnas strategi?

Til sammen 116 av brunbjørnene var kjent fra før. De øvrige er enten bjørnunger, har innvandret fra et av våre naboland, eller er ikke fanget opp i tidligere års registreringer.

Det ble påvist flest brunbjørner i fylkene Troms og Finnmark (68), Innlandet (66) og Trøndelag (25). Tallet for Innlandet er det høyeste siden 2009.

Les også: Høye blyverdier i bjørn

Under bestandsmålet

Stortinget har vedtatt et nasjonalt bestandsmål på 13 årlige bjørnekull i Norge, og bestanden var i 2021 under målet. Det er estimert at det ble født 8,1 bjørnekull, ned fra 8,6 året før.

–  Reduksjonen skyldes utviklingen i rovviltregion 6, Møre og Romsdal og Trøndelag,  som hadde en nedgang i estimatet fra 2,9 til 1,6 bjørnekull i fjor, sier Kindberg.


Nysgjerrig på hvor bjørneprøvene er funnet? Det kan du sjekke på Rovbasen.


 

Siste fra Rovdyr

I jaktåret 2021/22 ble det skutt 38 ulv i Norge. Det er det høyeste antallet fellinger siden Statistisk sentralbyrå begynte å måle i jaktåret 1994/95. (Bildet er tatt under kontrollerte forhold). Foto: Torgeir W. Skancke

Ikke vært skutt mer ulv på over tyve år

I jaktåret 2021/22 ble det rapportert 38 skutte ulv, viser oppdaterte tall fra Statistisk sentralbyrå.
Oppdaterte tall viser at antall gauper i Norge nå ligger under bestandsmålet fra Stortinget. Foto: Istockphoto / Dreamnordo

Nå er gaupa under bestandsmålet

For første gang å to år er antallet gauper nå igjen under Stortingets bestandsmål.
Den svenske Riksdagen har bestemt at bestanden av svensk ulv skal ligge mellom 170 og 270 dyr, og at mulighetene for samarbeid med Norge skal undersøkes. Foto: Torgeir W. Skancek (Tatt under kontrollerte forhold)
Ulveforvaltning:

Sverige ønsker å samarbeide med Norge

Den svenske Riksdagen vedtok i forrige uke et bestandsmål for ulv i Sverige. Vedtaket innebærer også at Sverige bør søke samarbeid med Norge om ulveforvaltning.

På forsiden nå