Forskerne har undersøkt blyinnholdet i blodet til binner, bjørnunger og i morsmelken. Resultatene er nedslående. Foto: Høgskolen i Innlandet

Høye blyverdier i bjørn

En undersøkelse av blynivåene i 153 bjørner, viste at samtlige hadde oppsiktsvekkende høye blyverdier i blodet.
27. september 2021

Boris Fuchs, stipendiat på Høgskolen i Innlandet, har nylig publisert i en artikkel i tidsskriftet Environmental Pollution om det skandinaviske bjørneprosjektet som har fulgt bjørnestammen i Sverige og Norge siden midt på 1980-tallet. Høgskolen i Innlandet, NINA, Universitetet i Sørøst-Norge og Sveriges landbruksuniversitet er blant deltakerne i forskningsprosjektet. 153 blodprøver fra bjørner er undersøkt for blyinnhold.

Mye bly i blodet

– Det som er spesielt er at vi ikke fant en eneste bjørn med veldig lave verdier. De laveste verdiene vi fant var nesten 40 mikrogram per liter. De bjørnene med høyest nivå målte vi til 220 mikrogram per liter, forteller Boris Fuchs.

Snittnivået av bly i blodet til de undersøkte bjørnene var 97 mikrogram per liter. For oss mennesker starter de negative konsekvensene med å ha bly i kroppen ved 12 mikrogram per liter blod. Også bjørneungene har mye bly i blodet.

– Når ungene er ett år gamle tar vi første prøve. Allerede da er de på samme blymengdenivå i blodet som det mora har. Her er det en klar sammenheng, påpeker Fuchs.

Gamle synder er årsaken

– Utslipp av bly fra tidligere tider, blant annet fra blyholdig bensin, blir transportert i luften og fordelt ut i miljøet med regn. Etter mange hundre år med bruk av bly er det mye av dette i landskapet. Blant annet i blåbær eller annet som bjørnen spiser, sier Fuchs.

Skandinavia har fått sin solide dose av dette både fra utslipp innenfor egne grenser, men også fra utslipp fra Sentral-Europa. Og bly i naturen forsvinner ikke. En annen årsak til bly i naturen er blyholdig ammunisjon brukt på jakt.

– Når man bruker blyholdig ammunisjon, sprer blyet seg fra sårkanalene til de indre organene i dyrene som skytes, for eksempel i elg. Når dyrene er skutt, legges ofte disse delene av dyrene igjen i skogen. Mange åtseletere spiser dette, blant annet bjørn, og da får de i seg bly, sier forskeren.

Siste fra Rovdyr

I jaktåret 2021/22 ble det skutt 38 ulv i Norge. Det er det høyeste antallet fellinger siden Statistisk sentralbyrå begynte å måle i jaktåret 1994/95. (Bildet er tatt under kontrollerte forhold). Foto: Torgeir W. Skancke

Ikke vært skutt mer ulv på over tyve år

I jaktåret 2021/22 ble det rapportert 38 skutte ulv, viser oppdaterte tall fra Statistisk sentralbyrå.
Oppdaterte tall viser at antall gauper i Norge nå ligger under bestandsmålet fra Stortinget. Foto: Istockphoto / Dreamnordo

Nå er gaupa under bestandsmålet

For første gang å to år er antallet gauper nå igjen under Stortingets bestandsmål.
Den svenske Riksdagen har bestemt at bestanden av svensk ulv skal ligge mellom 170 og 270 dyr, og at mulighetene for samarbeid med Norge skal undersøkes. Foto: Torgeir W. Skancek (Tatt under kontrollerte forhold)
Ulveforvaltning:

Sverige ønsker å samarbeide med Norge

Den svenske Riksdagen vedtok i forrige uke et bestandsmål for ulv i Sverige. Vedtaket innebærer også at Sverige bør søke samarbeid med Norge om ulveforvaltning.

På forsiden nå