Dagens bjørnunger blir hos moren et år lengre enn tidligere. Samlet er de mer beskyttet overfor eldre hannbjørner, men også jakt. Illustrasjonsfoto: LuCaAr/iStockphoto

Påvirker jakt bjørnebinnas strategi?

Bjørnungene blir hos binna et år lenger enn tidligere. Professor Andreas Zedrosser betegner tendensen som en overlevelsesstrategi.
24. juni 2020

Zedrosser har fulgt bjørnebestanden i Sverige, fortrinnsvis i Dalarna, siden tidlig på 90-tallet.

I Sverige er det ca. 2800 bjørn, 400 av disse befinner seg i Dalarna. Bjørnejakta pågår fra slutten av august til midten av oktober. Det er kun lov å felle enslige individer, og det er ungdyr og eldre hanndyr som er mest utsatt for felling. Binner med unger er fredet.

Binna, som gjerne får to-tre barn om gangen, passer vanligvis på ungene sine til de er halvannet år gamle. Nå har hun dem hos seg et år ekstra.

Zedrosser tror ikke at binnas forlengede morsrolle er en bevisst handling, men en tilpasning. Når ungene følger mora, står færre i fare for å bli skutt. Men denne endringen har også bieffekter. Siden binna holder ungene lenger, får hun i løpet av livet færre kull. Ei binne med unger er ikke interessert i å pare seg.


Samlet er binna og ungene mer beskyttet overfor eldre hannbjørner, men også jakt. Om det er et valg eller instinkt er usikkert. Andreas Zedrosser kaller tendensen en overlevelsesstrategi.

Dreper for å pare seg

Hannbjørnens motstrategi kan i visse tilfeller være å gå løs på ungene. Når de er drept kan det ta en til to dager før binna igjen blir reproduktiv.

 – Hannbjørnen slår imidlertid ikke i hjel egne unger, forteller Zedrosser.

Hvordan hannen ser forskjell på egne og andres unger, er fortsatt en gåte for forskerne. En teori er at hannen kjenner igjen lukten av egne unger, en annen teori er at hannen er i stand til å i gjenkjenne binna fra et år tilbake. Uansett, binna er ikke interessert i å bli forstyrret.

Når det nærmer seg paringstid, kan hun, sammen med ungene, velge å gjemme seg for hannen. Hvis han likevel finner dem, kan hun bli aggressiv, og gjør alt for å heine om ungene sine.

På basis av dette endrede handlingsmønsteret mener Zedrosser at en ny generasjon skandinavisk brunbjørn er i ferd med å utvikles.

Siste fra Rovdyr

I jaktåret 2021/22 ble det skutt 38 ulv i Norge. Det er det høyeste antallet fellinger siden Statistisk sentralbyrå begynte å måle i jaktåret 1994/95. (Bildet er tatt under kontrollerte forhold). Foto: Torgeir W. Skancke

Ikke vært skutt mer ulv på over tyve år

I jaktåret 2021/22 ble det rapportert 38 skutte ulv, viser oppdaterte tall fra Statistisk sentralbyrå.
Oppdaterte tall viser at antall gauper i Norge nå ligger under bestandsmålet fra Stortinget. Foto: Istockphoto / Dreamnordo

Nå er gaupa under bestandsmålet

For første gang å to år er antallet gauper nå igjen under Stortingets bestandsmål.
Den svenske Riksdagen har bestemt at bestanden av svensk ulv skal ligge mellom 170 og 270 dyr, og at mulighetene for samarbeid med Norge skal undersøkes. Foto: Torgeir W. Skancek (Tatt under kontrollerte forhold)
Ulveforvaltning:

Sverige ønsker å samarbeide med Norge

Den svenske Riksdagen vedtok i forrige uke et bestandsmål for ulv i Sverige. Vedtaket innebærer også at Sverige bør søke samarbeid med Norge om ulveforvaltning.

På forsiden nå