Gaupejakta i gang

Det er åpnet for jakt på 82 dyr i seks av de åtte rovviltregionene. For første gang siden 2017 åpner Miljødirektoratet opp for kvotejakt på gaupe i Nordland og Troms og Finnmark på grunn av økning i gaupebestanden.
01. februar 2021

2020 ble det registrert 66,5 familiegrupper på landsbasis, noe som tilsvarte rundt 393 dyr, før jaktsesongen startet i fjor. Bestandstallet for 2020 viser at gaupebestanden for første gang på åtte år ligger over det nasjonale målet på 65 ungekull i året.

Kvotejakta, som ble innført i 1994, etter at gaupa ble fredet etter nær å ha blitt utryddet på grunn av helårsjakt og skuddpremier, varer fra 1. februar til 31. mars. I henhold til rovviltforliket skal kvotejakta være det viktigste verktøyet for å regulere gaupebestanden.

Jegere plikter å registrere seg på Statsforvalternes SMS-varsling for lisens- og kvotejegere og å holde seg jevnlig oppdatert om gjenværende kvote på kvotetelefon.

Åpner i nord, ingen jakt i øst

Det er ikke åpnet for gaupejakt i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og 5 (Hedmark), da bestanden her ligger under bestandsmålet.

I region 2, 3 og 6 ligger bestandstallet over det regionale bestandsmålet.

Region 1 har ikke bestandsmål for gaupe, og som tidligere år er det derfor åpnet for kvotefri jakt i denne regionen. Miljødirektoratet har satt en kvote i de regionene der bestanden ligger under bestandsmålet.

Kvote for gaupejakt i de ulike regionene:

Forvaltningsregion

Totalkvote

Myndighet

1 – Vest-Norge

Kvotefri jakt*

Rovviltnemnda

2 – Sør-Norge

32 (12)

Rovviltnemnda

3 – Oppland

8 (4)

Rovviltnemnda

4 – Oslo/Akershus/Østfold

Ingen jakt

Miljødirektoratet

5 – Hedmark

Ingen jakt

Miljødirektoratet

6 – Midt-Norge

30 (10)

Rovviltnemnda

7 – Nordland

6 (3)

Miljødirektoratet

8 – Troms og Finnmark

6 (3)

Miljødirektoratet

Sum

82 (32)

 

Kilde: Miljødirektoratet

* I Vest-Norge er det ikke fastsatt bestandsmål for gaupe. ** Hunndyr, ett år eller eldre. *** Noen kvotevedtak er påklaget og ikke endelig avgjort.

Fortsatt behov for bestandsvekst

Det er fortsatt behov for stabil bestandsvekst i begge regioner for at man skal ligge på det gjennomsnittlige fastsatte bestandsmålet og rovviltnemndene kan overta myndigheten.

For å ikke komme under det nasjonale bestandsmålet på gaupe i 2022, viser prognosen til et uttak på mindre enn 30 voksne hunndyr i Norge i 2021. Rovviltnemndene som har myndighet til å sette kvote, har til sammen vedtatt en kvote på 26 hunndyr.

Emneord: 

Siste fra Rovdyr

I jaktåret 2021/22 ble det skutt 38 ulv i Norge. Det er det høyeste antallet fellinger siden Statistisk sentralbyrå begynte å måle i jaktåret 1994/95. (Bildet er tatt under kontrollerte forhold). Foto: Torgeir W. Skancke

Ikke vært skutt mer ulv på over tyve år

I jaktåret 2021/22 ble det rapportert 38 skutte ulv, viser oppdaterte tall fra Statistisk sentralbyrå.
Oppdaterte tall viser at antall gauper i Norge nå ligger under bestandsmålet fra Stortinget. Foto: Istockphoto / Dreamnordo

Nå er gaupa under bestandsmålet

For første gang å to år er antallet gauper nå igjen under Stortingets bestandsmål.
Den svenske Riksdagen har bestemt at bestanden av svensk ulv skal ligge mellom 170 og 270 dyr, og at mulighetene for samarbeid med Norge skal undersøkes. Foto: Torgeir W. Skancek (Tatt under kontrollerte forhold)
Ulveforvaltning:

Sverige ønsker å samarbeide med Norge

Den svenske Riksdagen vedtok i forrige uke et bestandsmål for ulv i Sverige. Vedtaket innebærer også at Sverige bør søke samarbeid med Norge om ulveforvaltning.

På forsiden nå