Sp-forslag om å skyte to ulveflokker

Senterpartiet krever tirsdag hastebehandling av et forslag om å skyte ulvene i revirene Mangen og Rømskog.
15. januar 2020

Senterpartiet krever tirsdag hastebehandling av et forslag om å skyte ulvene i revirene Mangen og Rømskog.

«Stortinget ber regjeringen umiddelbart følge opp rovviltnemndenes vedtak om å gi lisensfelling på ulvene i Mangen- og Rømskogreviret slik at fellingen kan skje i inneværende lisensfellingsperiode,» heter det i forslaget.

Partiet ber om at lisensfellingsperioden om nødvendig forlenges utover 1. april, slik at de nevnte ulveflokkene blir tatt ut.

– Vi fremmer dette forslaget fordi vi ligger langt over bestandsmålet for ulv. Det har vi gjort i flere år, sier Sps stortingsrepresentant Sandra Borch til NTB.

– Regjeringen viser ingen vilje til å komme ned på det bestandsmålet Stortinget har vedtatt, mener hun.

Rett før nyttår besluttet klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) å opprettholde fellingstillatelsen for Letjenna-reviret, men han stanset felling av flokkene Mangen og Rømskog.

Jakten i Letjenna-reviret ble imidlertid nylig stoppet, fordi en genetisk viktig ulv gikk inn i reviret.

Letjenna-flokken holder til ved Elverum, mens både Mangen og Rømskog er hjemmehørende i Akershus.

Stortinget har vedtatt et norsk bestandsmål på fire til seks ynglinger per år, hvorav tre skulle være helnorske ynglinger. Ynglinger i grenserevir skulle telle med, men da med en faktor på 0,5.

Siste fra Rovdyr

Rovfuglguiden:

Slik skiller du uglene

I Norge har vi både dagaktive og nattaktive ugler. Slik identifiserer du de ulike artene.
Rovfuglguiden:

Falker du må kunne

Vi har fire typer falker i Norge. Klarer du å skille de fra hverandre?
I Norge har vi to hauker. Klarer du å skille hønsehauk og spurvehauk fra hverandre? Foto: Torgeir W. Skancke
Rovfuglguiden:

Hauker i Norge

Det er enklere å skille hauk fra våk og falk enn du tror.

På forsiden nå