Minst 15 gauper er skutt siden starten på årets kvotejakt

Minst 15 gauper er skutt siden årets kvotejakt begynte 1. februar. Det viser tall fra Miljødirektoratets rovbase søndag.
04. februar 2019

Gaupene er skutt i ti ulike kommuner, skriver  Nationen.

I Trøndelag er det skutt gauper i Rennebu, Lierne og Steinkjer, hvorav to i Lierne. I Møre og Romsdal er skutt gaupe i to kommuner – Tingvoll og Surnadal. 

I Telemark er det skutt gaupe i Nome, Tinn og Skien kommune. I Kongsberg i Buskerud og Ringebu i Oppland er det skutt én gaupe i hver kommune. 

Flest gauper er skutt i Bygland kommune i Aust-Agder, hvor det er skutt fire dyr. Her er det imidlertid kvotefri jakt og disse gaupene trekkes derfor ikke fra noen kvote. 

Kvoten for årets jakt er satt til 55 gauper, hvorav 18 hunndyr. Jakttiden på gaupe er fra 1. februar til 31. mars. 

Det er ikke åpnet for kvotejakt i de tre nordligste fylkene og heller ikke i Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold. I resten av landet er det åpnet for jakt.

I rovviltregion 1, som omfatter Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, er det kvotefri jakt flere steder. 

Bestandsmålet for gaupe er på 65 familier fordelt over hele landet, bortsett fra i region 1. I fjor ble bestanden målt til 340 dyr fordelt på 57,5 familier. Dette var før kvotejakta i fjor der det ble felt 44 dyr.

Les også: 55 gauper kan felles under årets kvotejakt.

Emneord: 

Siste fra Rovdyr

I jaktåret 2021/22 ble det skutt 38 ulv i Norge. Det er det høyeste antallet fellinger siden Statistisk sentralbyrå begynte å måle i jaktåret 1994/95. (Bildet er tatt under kontrollerte forhold). Foto: Torgeir W. Skancke

Ikke vært skutt mer ulv på over tyve år

I jaktåret 2021/22 ble det rapportert 38 skutte ulv, viser oppdaterte tall fra Statistisk sentralbyrå.
Oppdaterte tall viser at antall gauper i Norge nå ligger under bestandsmålet fra Stortinget. Foto: Istockphoto / Dreamnordo

Nå er gaupa under bestandsmålet

For første gang å to år er antallet gauper nå igjen under Stortingets bestandsmål.
Den svenske Riksdagen har bestemt at bestanden av svensk ulv skal ligge mellom 170 og 270 dyr, og at mulighetene for samarbeid med Norge skal undersøkes. Foto: Torgeir W. Skancek (Tatt under kontrollerte forhold)
Ulveforvaltning:

Sverige ønsker å samarbeide med Norge

Den svenske Riksdagen vedtok i forrige uke et bestandsmål for ulv i Sverige. Vedtaket innebærer også at Sverige bør søke samarbeid med Norge om ulveforvaltning.

På forsiden nå