I løpet av 2018 ble det påvist 58 nye jervekull i Norge, noe som er godt over det nasjonale bestandsmålet på 39 ynglinger i året. Illustrasjonsfoto (k): AYImages/iStockphoto

58 jerv felt

Det ble tatt 18 flere jerv under lisensfelling i årets sesong enn i fjor. Det kan bli åpnet for å felle enda flere dyr.
21. februar 2019

Til sammen ble det felt 58 jerv av en kvote på 107, melder  Miljødirektoratet. Det ble tatt jerv i fem av de åtte rovviltregionene.

– Det er felt spesielt mange dyr utenfor jervesonen i Hedmark, og i nordlige deler av Trøndelag, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Selv om lisensjakta er over, kan direktoratet åpne for skadefelling av dyr. Det vil i så fall bli gjort av jegere fra Statens naturoppsyn (SNO).

Det kan blant annet bli åpnet for å grave fram jervehi og avlive hele valpekull. 

– Slike tiltak settes i verk for å forhindre skader på husdyr og tamrein. Vurderingen av hvor det eventuelt er nødvendig med slike uttak tas fortløpende utover våren, blant annet basert på skadehistorikk og råd fra rovviltnemndene. Nemndenes skille mellom forvaltningsområder for jerv og beiteprioriterte områder blir lagt til grunn, sier Hambro.

Metoden er omstridt. Naturvernforbundet har stemplet hiuttak som «barbarisk».

I løpet av 2018 ble det påvist 58 nye jervekull i Norge, noe som er godt over det nasjonale bestandsmålet på 39 ynglinger i året.

Emneord: 

Siste fra Rovdyr

I jaktåret 2021/22 ble det skutt 38 ulv i Norge. Det er det høyeste antallet fellinger siden Statistisk sentralbyrå begynte å måle i jaktåret 1994/95. (Bildet er tatt under kontrollerte forhold). Foto: Torgeir W. Skancke

Ikke vært skutt mer ulv på over tyve år

I jaktåret 2021/22 ble det rapportert 38 skutte ulv, viser oppdaterte tall fra Statistisk sentralbyrå.
Oppdaterte tall viser at antall gauper i Norge nå ligger under bestandsmålet fra Stortinget. Foto: Istockphoto / Dreamnordo

Nå er gaupa under bestandsmålet

For første gang å to år er antallet gauper nå igjen under Stortingets bestandsmål.
Den svenske Riksdagen har bestemt at bestanden av svensk ulv skal ligge mellom 170 og 270 dyr, og at mulighetene for samarbeid med Norge skal undersøkes. Foto: Torgeir W. Skancek (Tatt under kontrollerte forhold)
Ulveforvaltning:

Sverige ønsker å samarbeide med Norge

Den svenske Riksdagen vedtok i forrige uke et bestandsmål for ulv i Sverige. Vedtaket innebærer også at Sverige bør søke samarbeid med Norge om ulveforvaltning.

På forsiden nå