Annonse
Bildet viser en råbukk.
Er det på tide å revurdere jakttiden på råbukk i Norge?

Råbukkjakt

Tiden moden for vårjakt på bukk?

Vårjakt på råbukk er nå tillatt i hele Sverige. – Fra et biologisk ståsted er det ingen ting som tilsier at ikke også vi kan jakte voksen råbukk på våren, sier norsk professor.

Publisert

– All erfaring fra andre land tilsier at vårjakt ikke er spesielt problematisk, selv om det overlapper med kalvingsperioden. Og er man opptatt av å unngå forstyrrelser, er jakt på bukk i mai å foretrekke framfor første halvdel av august,

når bukkene er midt i brunsten. Det sier biologiprofessor Atle Mysterud ved Universitetet i Oslo (UiO), som selv er dedikert rådyrjeger.

Professor Atle Mysterud.
Biologiprofessor ved UiO, Atle Mysterud ser ingen store ulemper ved å åpne for vårjakt for råbukk, slik mange andre europeiske land har gjort.

De fleste har vårjakt

Mysterud viser til Tyskland, hvor det årlig felles opp mot en million rådyr. I Frankrike skytes det en halv million, og selv i et lite land som Danmark skytes det tre ganger så mange rådyr som i Norge.

Danskene har vårjakt fra 16. mai til 12. juli. Deretter er det stopp, før jakta (alle kategorier dyr) åpner igjen 1. oktober.

Spørsmålet om vårjakt på rådyrbukk er på nytt aktualisert, etter at bukkejakt ble tillatt i hele Sverige i 2022. Dermed er Norge et av få land i Europa hvor det ikke jaktes rådyr på våren.

Forsøksjakt i 37 år

Svenskene har tidligere hatt forsøksjakt i fem län (fylker) på østkysten etter Tsjernobyl-ulykken i 1986, for å overvåke effekten på vilt og natur av det radioaktive nedfallet. Etter 37 år med forsøksjakt i disse fylkene, har vårjakta blitt ansett som permanent,

og nå utvidet til å gjelde hele Sverige. Mysterud påpeker at forestillingen om at norsk viltforvaltning er det eneste salige, med fordel kan utfordres.

Etterlyser kunnskap

– Jakttider er i stor grad kulturbaserte og støtter seg i liten grad på kunnskap om biologisk viktige perioder for viltet. Det er overraskende få konkrete studier om hvordan jakttider påvirker viltet. Vårjakt vil foregå før brunst og befruktning, og geitene vil finne en annen bukk om territoriebukken er skutt. Mange rågeiter er notorisk utro og drar langt utenfor sitt vanlige leveområde for å finne en bukk å pare med. Vi kan selvsagt ikke felle samme bukk både om våren og i august, så det bør gjøres en vurdering av hvor hardt jakttrykk man vil ha på bukk, sier Mysterud.

Brunstpause

– Jaktpause i brunsttiden, som i Danmark, har kanskje noe for seg?

– Personlig vil jeg heller jakte bukk noen uker på våren, enn å flytte bukkejaktstarten til 1. august, som noen har tatt til orde for.

Ro i paringstiden i oktober var tidligere rådende forvaltning i elg- og hjortejakta, hvor jakta ble delt i en 1. periode og 2. periode, med opphold i en uke eller 14 dager under brunsten.

– Denne pausen ble opphevet under revisjon av jakttidene i 2012, hvor vi fikk sammenhengende jakt fra september til jul. Men effekten av de lange jakttidene er lite studert, slik jeg vurderer det.

Bildet viser en råbukk med bast.
Råbukken kvitter seg som oftest med basten i april-mai. Denne karen ble fotografert i Lier i Buskerud 20. mars

Augustjakt var også nytt

– Mange vil hevde at vi ikke har noen kultur for jakt på våren ...? – Det er for så vidt riktig, men vi hadde heller ingen kultur for råbukkjakt i august da det ble innført. Det har vært en formidabel suksess, påpeker Atle Mysterud. 

– Med det som bakteppe, kan bukkejegere kanskje håpe på en endring, ved neste revisjon av jakttidene, i 2028? 

– Håpe kan man alltids. Det hadde i hvert fall ikke vært meg imot!

Vårjakt vil foregå før brunst og befruktning, og geitene vil finne en annen bukk om territoriebukken er skutt. Mange rågeiter er notorisk utro og drar langt utenfor sitt vanlige leveområde for å finne en bukk å pare med.

Professor Atle Mysterud

Hard debatt

– Vi ser ingen negative effekter av at det ble åpnet for vårjakt i hele Sverige. Det er vel heller ikke veldig overraskende.

Det sa Fredrik Widemo ved Sveriges Landbruksuniversitet i et foredrag under «Hjortevilt 2023» på Gardermoen i fjor.

Åpning for vårjakt var imidlertid alt annet enn knirkefri. Debatten var høylytt og følelsesladet i regionlagene i det svenske jegerforbundet i forkant av vårjakta, spesielt i Skåne og Öland, med et stort antall små terreng, og store medaljebukker ...

Mange jegere fryktet også økt trykk fra danske jegere, som tradisjonelt jakter mye i Sverige.

Ikke aktuelt nå

Seniorrådgiver Svein Erik Lund i Miljødirektoratet
Seniorrådgiver Svein Erik Lund i Miljødirektoratet mener brunsten ikke er et problem for råbukkjakta.

– Kan norske jegere håpe på bukkejakt på våren også her i landet, Erik Lund, seniorrådgiver i Miljødirektoratet?

– Jakttidene gjelder nå for seks år. Neste revisjon er i 2028. Vi gjør ingen endringer av jakttidene nå, dersom det ikke er noe helt spesielt som skulle inntreffe. Men for all del, vi tar fortløpende imot innspill til justeringer.

– Hva med argumentet om at rådyra bør få ro i brunsten, slik de har det i eksempelvis Danmark?

– Høybrunsten er siste uke av juli og første uke i august, så 10. august er en grei startdato etter vår oppfatning. Da er mesteparten av brunsten tilbakelagt, sier Lund til Jakt & Fiske.

Skeptisk til vårjakt

Viltforvalter i Asker, Per-Ola Søsveen, er godt over gjennomsnittet opptatt av rådyr generelt og bukkejakt spesielt. Han er usikker på hvor heldig vårjakt på bukk vil være et i forvaltningsperspektiv.

– Hvis man ønsker en robust rådyrbestand med store og sunne ndivider, vil det være ugunstig å ta ut mange store bukker på våren, sier Søsveen. I dag er høybrunsten over når jakta starter 10. august, dermed har de største bukkene rukket å spre genene før de eventuelt blir elt.

– Man kan selvsagt se for seg et målretta uttak på våren, der de største bukkene spares, men jeg tror ikke det er så lett å få til i praksis. Resultatet kan fort bli at langt flere «skrapbukker» får sette sitt preg på bestanden, sier Søsveen.

Bukker i verdensklasse

Drømmer du om en «gullbukk» (130 poeng) i kikkerten, er Sverige den nærmeste og beste destinasjon å rette oppmerksomheten. Spesielt Kalmar län og øya Öland, Västra Götaland og Skåne utmerker seg, med mange staselige trofeer. Sesongen 2020 er allerede historisk, da fire av i alt 281 gullgevir passerte den magiske grensen på 200 poeng.

Størst av alle var dog en bukk skutt i Uppsala län, målt til hele 245,43 poeng. Det er det nest største bukkegeviret gjennom alle tider, kun 1,5 poeng bak verdensrekorden, den legendariske Vittskövle-bukken fra Skåne i 1982 (246,9 poeng).

Kalsium og fosfor

– Områder med høy konsentrasjon av kalsium og fosfor, som i Skåne, er med å «bygge» kraftige gevir. Samtidig er det en forutsetning at bukkene får anledning til å bli gamle nok før de felles, påpeker trofédommer Jens H. Engan.

Den svenske adelskalenderen for rådyrgevir er imponerende. 17 gevir er over 200 poeng. Norgesrekorden til Terje Thorsen fra Skien i 2005 er til sammenligning 204,75 poeng, som ville holdt til en 15. plass på den svenske rankingen.

Bukkesesongen i Sverige er 1. mai -15. juni, som «harmonerer» med bukkejakta i toneangivende jaktnasjoner på kontinentet og i Storbritannia.

Jaktsugen på vårparten?

Svenskene byr på vårjakt på råbukk i hele landet fra 1. mai.

Tipset for å finne ledig terreng er å legge inn en annonse under «Jakt önskas» på Svensk Jakts annonsetorg, samt se over hvilke muligheter som er tilgjengelige under «Jakt erbjudes»: svenskjakt.se/annonstorget/

Powered by Labrador CMS