Annonse

– Mer kysttorsk enn på lenge

Mye tyder på at kysttorsken i sør både har økt i antall og størrelse, ifølge fiskeguide Ryan Marchese.

Sportsfiskere rapporterer om sterk økning av kysttorsk på Sørlandet. Gledelige nyheter, sier forsker, som oppfordrer til å innføre frivillig maksmål.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

– Det er betydelig mer torsk i år, opplyser Ryan Marchese, som er profesjonell fiskeguide i Kristiansand og har med gjester på havet året rundt.

Han merket økningen alt i fjor, men i år har ekkoloddet har vist større stimer med større fisk og gjestene hans har fått flere torsk enn tidligere.

Mest av alt har de fått småtorsk, rundt 30-35 cm, og veldig mye i størrelsen 1,5-3 kg avhengig av hvor de fisker.

– Det oppleves som hele bestanden har økt. I mer kystnære strøk finner vi gjerne torsk fra 20 til 45 cm i forholdsvis store stimer, mens ut mot åpent hav finner vi store stimer med torsk opp til 50-60 cm, forteller han.

Miljødirektoratet: – Langt igjen til miljømålene for Oslofjorden nås

Hva som er grunnen til økningen, om det er tilgang til mat, temperatur, havstrømmer eller verneområder, syns han er vanskelig å si.

Tak i torsken

Rapporten Krafttak for kysttorsken som Havforskningsinstituttet (HI) kom med i 2021 viste at små og unge individer av torsk var å finne på alle undersøkte områder i Ytre Oslofjord, og at en sterk årsklasse rekrutterte til Indre Skagerrak.

Les også: – Gjennomføringen av planene er den store utfordringen for Oslofjorden

Men rapporten sa også at med dagens forvaltningsregime er sjansen liten for at torsk skal kunne vokse seg stor og gammel (f.eks. over minstemål på 40 cm, red.anm.).

– En bestand med bare unge individer er et faresignal. Et sunnhetstegn er bred alders og størrelsessammensetning, sier Even Moland, en av forfatterne bak rapporten.

For å gjenoppbygge ville bestander trenger man derfor å sikre alders- og størrelsessammensetningen.

– Yngel fra 2019-årsklassen er kanskje 50-60 cm lange i år. At man ser slike større fisk betyr at vi har fått noen «stayere» i bestanden, og det er et tegn på at gjenoppbygging er mulig.

Moland trekker frem at maksmål er blitt innført i både hummer- fisket i Skagerrak (32 cm) og for laks og sjøørret i noen elver, som et virkemiddel for å ta vare på de mest verdifulle individene i høstede bestander.

En havets mann: Portrettintervju av Even Moland

Denne tanken mener han også må inn i forvaltning av marine fiskearter som har lang reproduktiv livsfase, slik som torsken.

– Sportsfiskerne bør være de første til å slippe ut alle over 60 cm. Å innføre et frivillig maksmål kan være en viktig måte å hjelpe en slik god utvikling til ikke å stoppe opp, oppfordrer havforskeren.

Han trekker også frem rapportens anbefalinger om å etablere nettverk av nullfiskeområder og trålfrie soner, dersom man skal prioritere gjenoppbygging av torsk og andre bunnfiskbestander.

Powered by Labrador CMS