– Gjennomføringen er den store utfordringen

Fiskekonsulent i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Øyvind Fjeldseth, er positiv til intensjonene regjeringens tiltaksplan, men sier det vil kreve store ressurser og godt samarbeid mellom flere etater for å realisere den.
21. april 2021

– Oslofjorden trenger krisehjelp. Det har vi sagt lenge, sier Fjeldseth.

NJFF, med fylkeslagene i Vestfold, Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud og Telemark i spissen, organiserte den første Oslofjordkonferansen i 2014. Målet var å få en helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden. Situasjonen i Oslofjorden kan du lese om i 100 års overfiske årsak til kollaps.

– Nå har det kommet både en forvaltningsplan og en tiltaksplan. Har NJFF grunn til å være fornøyd med resultatet av arbeidet?

– Når det gjelder forvaltningsplanen, var vi helt enig i intensjonene, men vi hadde selvfølgelig noen innsigelser. Vi ønsket blant annet mer detaljerte og konkrete beskrivelser av tiltakene. Nå har vi fått en helhetlig tiltaksplan og er derfor et stykke videre i marsjen.

Fjeldseth understreker at selv om den helhetlige tiltaksplanen har veldig mye bra i seg, står og faller den på gjennomføringen. Les mer om tiltaksplanen her: 

– Disse tingene skjer jo ikke av seg selv. Det krever ressurser og prioriteringer. Planen inneholder til sammen 63 tiltak. 13 av disse er nye. De andre er oppfølging av eksisterende planer og andre tiltak. Blant annet ligger det mye i vannforvaltningsplanene, som allerede er under arbeid.

Les også: – Også sjøørreten trenger førstehjelp


– Bifangst av torsk i Oslofjorden skulle ikke vært lov, sier Øyvind Fjeldseth i NJFF. Foto: Vegard Veberg

Fortsatt fullt fokus

– Nå skal vi henge på politikerne, slik at dette blir gjennomført, sier Fjeldseth

Han tror det blir en hard kamp.

Fra Telemark til svenskegrensa er det forbudt for sportsfiskere å fiske torsk, men fiskeridirektoratet gir fortsatt dispensasjoner til enkelte yrkesfiskere, slik at de kan fiske direkte etter torsk. Det tillates fortsatt bifangst av torsk i forbindelse med bunntråling, som er skadelig i seg selv. påpeker Fjeldseth.

– Det skulle ikke vært lov. Bestandene i Oslofjorden ser ikke ut til engang å tåle det lave uttaket som skjer i dag.

Han forteller at NJFF følger opp de langsiktige prosessene, som vannforvaltningsplanene. Disse er gode verktøy, men er i realiteten kraftig underfinansiert.

– Det skal vi å gjøre noe med. Det politiske arbeidet skal fortsette med uforminsket styrke framover. Nå har vi et dugelig arbeidsdokument som forteller hva som skal gjøres. Da skal vi sørge for å gjøre politikerne ansvarlig for dette i tiden framover, sånn at vi etter hvert kan få en levende fjord igjen, avslutter Fjeldseth.

Siste fra Fiske

Liten laksefangst i sjøen

Det ble fisket 134 tonn laks i norske fjorder i år. Det er 37 prosent mer enn i bunnåret 2021, men likevel den nest laveste laksefangsten som er registrert.
Gytefisktelling i Skibotnelva, som er en av tre elver i Skibotnregionen i Troms og Finnmark som nå er friskmeldt for den dødelige lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Foto: Rune Muladal
Lakseparasitt:

Nå er hele Nord-Norge gyro-fri

Miljødirektoratet har i dag friskmeldt tre elver i Skibotnregionen i Troms og Finnmark etter 40 år med lakseparasitten Gyrodactylus salaris.
Bruker du en snelle med jevnt snøreopplegg og riktig snøremengde, kan det gå flere år før fletteliner må byttes ut. Spesielt om du bruker fortom. Foto: Tommy Egra
Fiskertips:

Slik spoler du på et multifilamentsnøre

De fleste gjør feil når de spoler et multifilamentsnøre på haspelsnella. Resultatet er kortere kast, mer tvinn og en dårligere fiskeopplevelse. Her er rett oppskrift, uten å bruke spolemaskin.

På forsiden nå