Annonse

– Tror villsvinstammen er under kontroll

Mye tyder på at antall villvin i Norge er på vei ned.Områder som ennå ikke har hatt villsvin etablerer likevel grunneiersamarbeid.

Termiske siktemidler og nattopptikk pekes på som hovedgrunnen til at villsvinjakta langs svenskegrensa er blitt mer effektiv.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

I jaktåret 2020–21 ble det felt 450 villsvin i Norge, betydelig flere enn de to foregående årene. Da lå fellingstallet på rundt 300. For siste jaktår (2021-22), var antallet nede på 365 dyr.

De siste to årene har ikke nye områder fått ynglende villsvin, kun omstreifende unge hanngriser har blitt observert.

– Inntrykket vårt er at villsvinbestanden har gått noe ned og at vi har kontroll, sier Bjørn Toverud i «Villsvinprosjektet».

28 villsvinvald

Siden oppstarten har «Villsvinprosjektet» vært med å etablere 28 villsvinvald mellom Halden og Elverum. I allerede eksisterende elgvald har prosjektet hjulpet til med å inngå avtaler for tre millioner dekar, fordelt på over 170 jaktfelt og 4000 grunneiere.

Månedens ytring: Hvem har svin på skogen?

Nå skal det etableres villsvinvald i Fredrikstad, Rakkestad, Marker, Aremark og Grue, steder som både har hatt villsvin lenge, og områder som ikke har hatt villsvin til nå.

– Jo lenger villsvinene har vært et sted, jo vanskeligere er det å få til grunneiersamarbeid, forteller Toverud og betoner viktigheten av å få på plass avtaler der det ikke er villsvin i dag, men som ligger utsatt til for spredning.

Mer effektivt

Selv om organiseringen skrider framover, vil ikke Toverud trekke fram det som hovedårsaken til nedgangen i antall skutte dyr. Flere jegere mener bruk av termiske siktemidler og nattoptikk er en vesentlig årsak til at jakta har blitt mer effektiv.

Les også: Nå får du mer penger for å sende inn villsvinprøver

Viltforvalter i Indre Østfold, Pål Sindre Svae, vil også «til det kjedsommelige» nevne koronapandemien. At norske jegere ble hindret i å reise til Sverige, ga et stort jakttrykk langs grensa, og en avskyting som var større enn tilveksten.

Også i Sverige synker villsvinbestanden, noe som gjenspeiles i både avskytingstall og antallet påkjørsler.

– Utviklingen i Norge bestemmes mye av hva som skjer i Sverige. Klarer svenskene å redusere bestanden, vil vi få færre villsvin inn i Norge, påpeker Bjørn Toverud.

Powered by Labrador CMS