Annonse

Digitalisering:

Lanserer forbedrede løsninger for å storviltjegere

Både Miljødirektoratets «Sett og skutt» (til venstre) og Statskogs «Storvilt» kommer i nye utgaver.

I god tid før høstjakta har både Statskog og Miljødirektoratet lagt seg i selen for å gjøre den digitale hverdagen for storviltjegere bedre.

Publisert

Alle jaktledere under jakt på elg eller hjort i Norge skal rapportere observerte og felte dyr. Skjemaene «Sett elg» og «Sett hjort» har vært kjent for mange i en årrekke.

Nå har både Statskog og Miljødirektoratet gjort sitt for å gjøre hverdagen for jegere generelt og jaktledere spesielt enda litt enklere. 

Faktatittel

Faktatekst

Følg med!

For alle som i dag bruker Miljødirektoratets app «Sett og skutt» til å rapportere til Hjorteviltregisteret, er det bare å notere følgende: Appen du har på telefonen din i dag slutter snart å fungere, og du må laste ned en ny webapplikasjon fra nettet.

– Vi kommer til å lage en god bruksanvisning for hvordan dette gjøres enkelt på jegernes telefoner, og det i god tid før bukkejakta starter 10. august, sier rådgiver Siri Hånes Langen i viltseksjonen i Miljødirektoratet.

Den nye løsningen vil i stor grad fungere som dagens app, der du blant annet kan legge inn merkelappnummer, slaktevekt, eventuelt CWD-prøve med mer for elg, hjort, rådyr og villrein. Det er dog kun for elg og hjort du også skal rapportere inn observerte dyr.

Har to jegere på samme jaktlag potensielt observert samme dyr? Det skal likevel rapporteres inn som to separate tilfeller. Det er jaktleder som har ansvaret for at dette gjøres. Dataene sendes direkte til Hjorteviltregisteret.

Langen forteller at det kanskje også kommer støtte for å rapportere inn villsvin i den nye versjonen av «Sett og skutt»-appen, avhengig av hvor det endelige forvaltningsansvaret for arten skal ligge etter at høstbart vilt skal flyttes over fra Miljødirektoratet til Landbruksdirektoratet fra og med 1. januar 2025.

– Husk også at du ikke skal rapportere rådyr eller villsvin i SSB-rapporten. Disse fellingene skal kun rapporteres i Hjortevilregisteret, enten direkte eller via «Sett og skutt»-appen, sier Langen. 

Endringer hos Statskog

Også Statskog følger med i den digitale timen, og ruller i skrivende stund ut en forbedret versjon av stortviltportalen.no og appen «Storvilt».

– Vi sørger for at de som jakter hos oss, sender data direkte til Hjorteviltregisteret. Dette fungerer sømløst. I appen finner du også informasjon om dine avtaler, du kan søke om og få tildelt tilleggsdyr, rapportere fellinger og mer, sier fagsjef for jakt og fiske Jo Inge Breisjøberget i Statskog.

Statskogs app har et noe forbedret design og feilrettinger under panseret. I skrivende er det 13 167 registrerte jegere i storviltportalen, samt at også Finnmarkseiendommen (FeFo), Treschow-Fritzøe og seks fjellstyrer bruker løsningen.

 OBS! Jakter du hos Statskog, trenger du ikke å bruke «Sett og skutt»-appen fra Miljødirektoratet for å gjøre nødvendig rapportering.

Powered by Labrador CMS