Annonse

Noah

Klager ulvefelling inn til Bernkonvensjonen

Noah har sendt klage til Bernkonvensjonen på lisensfellingen av ulv denne vinteren. Det er særlig fellingen utenfor ulvesonen organisasjonen er kritisk til.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Ifølge Rovdata ble det påvist 116–119 ulver i landet i vinterperioden. 31 av dem er dokumentert døde i perioden som følge av lisensjakt, skadefelling og påkjørsel med bil.

Under årets lisensjakt ble det totalt vedtatt kvote på felling av 26 ulver utenfor ulvesonen og 28 innenfor. Nå klager organisasjonen Noah den norske ulvefelling inn til Bernkonvensjonen.

– Noahs klage handler hovedsakelig om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen. Norsk rett har nærmest opprettet en nulltoleranse-sone for ulv i 95 prosent av Norge, og dette vil vi at Bernkonvensjonen skal vurdere, sier leder Siri Martinsen i Noah til nyhetsbyrået NTB.

Les også: Minst 116 ulver er påvist i Norge i vinter

Hun legger til at Bernkonvensjonen også har mottatt tre klager på skytingen av ulver innenfor sonen fra privatpersoner.

Har klaget i årevis

Det har vært sendt flere klager på Norges rovdyrforvaltning fra 1996 til 2022. De fleste av disse har ikke vært tatt til behandling. Noah mener det er en svakhet at konvensjonen ifølge organisasjonen ikke har et reelt system for håndheving.

– Hele klagebehandlingsprosessen – fra spørsmålet om hvorvidt klagene tas til behandling og til hva som kan bli utfallet – er preget av diplomatiske og skjønnsmessige vurderinger. Bernkonvensjonens klagebehandlingssystem ligner heller et meklingsforum som kan synliggjøre eventuelle problemer og prøver å finne løsninger til disse, sier Martinsen.

Av antallet på 116-119 ulver i Norege anslås 44–45 anslås å ha helnorsk tilhold, mens 57–59 har tilhold på begge sider av grensen mot Sverige. I tillegg kommer 15 ulver med usikker grensestatus.

Bernkonvensjonen

Bernkonvensjonen heter egentlig Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, og verner europeiske arter av ville planter og dyr og deres naturlige leveområder.

Avtalen gjelder i første rekke vern av arter og områder som krever samarbeid mellom flere stater. Den legger særlig vekt på vern av truede og sårbare arter og dyrearter som vandrer over større områder.

Powered by Labrador CMS