Annonse

Medlemsundersøkelsen

Skytebanene er viktigst for medlemmer i NJFF

Våre jaktskytteranlegg er både en medlemsmagnet og det viktigste enkelttilbudet for medlemmene i NJFF. Her er Siri Marlen Martinsen fra Råde JFF i sving på jegertrapbanen.

Tilgang til en skytebane er den viktigste årsaken til å være medlem av NJFF.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Hovedfunn fra medlemsundersøkelsen

Det er stor tilfredshet og høy lojalitet blant nåværende medlemmer. Hele 47 prosent har vært medlem i mer enn 10 år

NJFF har et meget godt omdømme, både blant eksisterende og tidligere medlemmer. Det gjelder også jegere og fiskere som aldri har vært medlem i forbundet

Høy tilfredshet med medlemsfordelene, både lokalt og sentralt, dersom man faktisk benytter seg av dem, men mange er ikke kjent med hva NJFF har å tilby

Medlemmene opplever at NJFF har godt gjennomslag i politiske saker

Mangler tilbud til fiskerne som opplever mindre organisasjonsbehov

NJFF kan bli flinkere til å informere om medlemsfordeler og relevante kurs og arrangementer

NJFF kan bli flinkere til å benytte sosiale medier for å nå kvinner, yngre og nye målgrupper

NJFF bør bli flinkere til å rekruttere medlemmer blant jegerprøvekandidater

Økende kvinneandel gjør det viktig å satse på å utvikle sosiale arenaer, kurs og tilbud innen høstingsbasert friluftsliv

Resultatene fra den omfattende medlemsundersøkelsen Norges Jeger- og Fiskerforbund gjennomførte sist høst foreligger nå – og inneholder mange interessante svar. Undersøkelsen er tredelt, foretatt blant eksisterende NJFF-medlemmer, utmeldte medlemmer, og jegere og fiskere som aldri har vært medlem i NJFF.

Les også: Å kjenne sitt publikum

Halvparten av medlemmene (49 prosent) peker på adgangen til skytebane som den viktigste grunnen til å være medlem i NJFF. Også tilgangen til lokale jaktmuligheter betyr mye for mange medlemmer (35 prosent). 45 prosent betoner NJFF som en viktig bærer av jakt- og fiskekulturen i Norge, og oppgir dette som en vesentlig årsak for å stå tilsluttet forbundet (mulig med flere svar).

– Vi har tilbud som appellerer. Samtidig er vi gode på å fortelle om aktivitetene våre, sier Bjørn Mathiesen, leder i Rælingen JFF i Akershus.

Gode på markedsføring
– Fra mitt ståsted er jeg ikke veldig overrasket, sier Bjørn Mathiesen, leder av Rælingen JFF og medlem i forbundsstyret.

Akershus-foreningen hadde 843 medlemmer ved årsskiftet, har hatt god vekst de seinere årene, og kan by på skytebane og eget jaktterreng i sitt nærområde. Hundegruppa har også en sterk posisjon.

­ Er det denne «jaktpakka» som gjør dere attraktive, Mathiesen?

– Noe av hemmeligheten tror jeg skyldes at vi har et godt instruktørkorps, som tar vel imot nye folk som møter på rifle- og haglebanen. I tillegg mener jeg vi er gode på informasjon og markedsføring av virksomheten vår.

Undersøkelsen fastslår at NJFF er jegerdominert, men konstaterer samtidig at medlemmene ikke er enten jegere eller sportsfiskere. Åtte av ti av oss utøver begge aktiviteter, i større eller mindre grad.

Jakt & Fiske blir framholdt som den klart viktigste sentrale medlemsfordelen i NJFF.

Krevende å kroke
Samtidig viser undersøkelsen at NJFF har åpenbare forbedringsområder, spesielt når det gjelder å tiltrekke seg flere sportsfiskere.

– Vi har en jobb å gjøre for å bli mer attraktive for sportsfiskeren, konstaterer generalsekretær Eldar Berli i NJFF.

– Erfaringsmessig er fiskerne krevende å kroke. Som jeger må du ta jegerprøven for å utøve jakt. Som storviltjeger du årlige avlegge obligatoriske treningsskudd og skyteprøve. Dermed trenger jegeren den arenaen svært mange av våre lokalforeninger kan tilby. For å kaste en sluk etter makrell på Sørlandet, trenger du ikke annet enn egnet fiskeutstyr. Hvordan vi skal gjøre oss mer attraktive for de hundretusener av sportsfiskere som ikke er medlemmer i NJFF, er på mange måter tusenkroners-spørsmålet. Men at vi her har en stor jobb å gjøre, er udiskutabelt, sier generalsekretær Eldar Berli.

Han påpeker også at foreningene må bli flinkere til å hanke inn jegerprøvekandidatene. Kun 44 prosent av dem som tok jegerprøven gjennom NJFF fikk tilbud om å bli medlem i lokalforeningen.

Powered by Labrador CMS