Annonse

Bredt opprop fra forskere for å bevare norsk naturskog

Hele 167 forskere fra ulike institusjoner, blant annet Nina, Nibia, NMBU og UiB, har lansert et opprop for bevaring av naturskog i Norge.

Publisert

– Manglende dokumentasjon og betydelig årlig hogst i naturskoger kan medføre irreversible tap av naturverdier i norsk skog om ikke en mer komplett kartfesting kommer på plass i nær fremtid, står det i pressemeldingen. 

Forskerne har bedt regjeringen gjennomføre en kartfesting av de siste naturskogene innen utgangen av 2025.

De ønsker at kartleggingen gjøres tilgjengelig for allmennheten gjennom Naturbase eller en tilsvarende åpen, digital tjeneste.

– Stortinget har allerede vedtatte mål for å bevare naturverdier i skog, men vi i fagmiljøene ser at en snarlig komplettering av dokumentasjon og kartgrunnlag er nødvendig for å kunne følge opp målene i praksis, skriver de videre.

Powered by Labrador CMS