Annonse

Tema

Martin Lien, markedsdirektør i Norrøna.

Klær og miljø

Tekstilindustrien har måttet tåle knallhard kritikk både for store utslipp og dårlige arbeidsforhold der klær produseres. Vi har spurt tre hjemlige produsenter av turklær og utstyr hvordan de forholder seg til kritikken.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Disse har svart:

Christiane Dolva Törnberg, bærekraftansvarlig i Fjällräven.

Martin Lien, markedsdirektør i Norrøna.

Yngvill Ofstad, bærekraftansvarlig i Bergans.

1. Tekstilbransjen stemples ofte som miljøversting. Hvordan jobber deres selskap for å bedre bransjens rykte?

Christiane Dolva Törnberg er bærekraftansvarlig hos Fjällräven og satser helst på favorittprodukter som forbrukeren ønsker å beholde og ta godt vare på.

Fjällräven: Vi har en helhetsstrategi på bærekraft som fanger opp risikoer og muligheter helt fra designfasen til slutten av et produkts livssyklus. Vi etterstreber design for funksjonelle, tidløse og slitesterke produkter og tar hensyn til kjemikaliehåndtering, vann- og energiforbruk, samt arbeidsforhold. Produkter som utvikles fra oss er laget for å vare så lenge som mulig. Vi etterstreber også transport med lavest mulig miljøpåvirkning.

Norrøna: Å minimere vårt avtrykk i produksjonen er en av våre høyeste prioriteringer. Arbeidet er svært omfattende og strekker seg fra tiltak rundt selve produksjonen, til valg av mer miljøvennlige/resirkulerte materialer, dyrevelferd og sosialt ansvar. Vår transport skjer så miljøvennlig som mulig. Målet er at mindre enn én prosent skal fraktes med fly. I 2019 reparerte vi 12 000 produkter. Noe av det mest miljøvennlige vi kan gjøre er å lage produkter av høy kvalitet, som har lang levetid.

Vi klar over at vi er en del av problemet, derfor har vi et ansvar for å være en del av løsningen.

Bergans: Som del av den globale tekstilindustrien, er vi klar over at vi er en del av problemet, derfor har vi et ansvar for å være en del av løsningen. Over 80 % av utslippene og miljøpåvirkningen til tekstilbransjen skjer i produksjonen. Bergans jobber aktivt med ulike klimatiltak, og jobber for å sette vitenskapsbaserte reduksjonsmål og redusere klimagassutslippene våre i tråd med Parisavtalen. Bedre innfargingsmetoder er ett eksempel. Sprøytemidler blir mye brukt i bomullsproduksjon. Vi bruker ikke så mye bomull, men den vi bruker er økologisk.

2. Hvert år produseres nye modeller. Samtidig signaliseres det lavere forbruk og tilbud om reparasjon. Hvordan behandles disse to motsetningene i deres bedrift?

Fjällräven: Alle produkter som produseres har en påvirkning på miljøet! Vårt ansvar er å sikre at denne påvirkningen er så lav som mulig, men også at produktet kan brukes så lenge som mulig. Om vi tar ansvaret på alvor, blir hvert innkjøp en investering som gir verdi over mange år. Det er lett å tenke at kvantitet er eneste vei til vekst, men vi tror kvalitet og kundelojalitet er like viktig og kan føre til en bærekraftig tilvekst for bedriftene.

Norrøna: Bortsett fra muligens noen fargeoppdateringer, holder vi hver del av våre ulike kolleksjoner uforandret i fire år. Når det kommer til jakta, er det faktisk enda sjeldnere. Høy kvalitet og lang levetid er topp prioritet for oss. Vi får nesten daglig inn opp mot 30 år gamle produkter til reparasjon.

Bergans: Klimaendringene truer planetens tåleevne, men også oss som virksomhet. Derfor må handelsaktører som oss klare å ha flere tanker – og forretningsmodeller – i hodet samtidig. Vi har en unik rolle i det grønne skiftet! Vi kan påvirke positivt bakover i våre egne verdikjeder og samtidig legge til rette for at forbrukerne tar mer bærekraftige valg i hverdagen. Vi har de seinere årene utvidet vår over 100 år gamle reparasjonstjeneste, og har startet med å tilby tjenester som innsamling, redesign, gjenbruk og utleie av turklær og turutstyr. Målet vårt er å gjøre disse tjenestene til lønnsomme forretningsmodeller.

3. Hva er deres strategi for en etisk produksjon balansert mot pris, samtidig som hensynet til miljø ivaretas i produksjon og forbruk?

Fjällräven: Vi velger leverandører ut fra et antall kriterier. Vi vil jobbe med de produsentene som har rett kompetanse til å skape rett produkt til rett kvalitet, og som samtidig kan leve opp til våre strikte krav rundt bærekraft. Vi bygger stabile, langsiktige partnerskap i leverandørkjeden og bygger en felles forståelse for våre krav og kriterier. Vi holder en åpen dialog basert på at leverandørene vet at vi har en langsiktighet i vårt samarbeid.

Norrøna: Det sosiale ansvaret er som tidligere nevnt en del av vår totale strategi og er svært viktig i vårt arbeid.

Bærekraftansvarlig i Bergans, Yngvill Ofstad, sier de har trappet opp graden av reparasjoner og satser også mer på gjenbruk og utleie av sports- og turutstyr.

Bergans: Vi er medlem av Etisk Handel Norge og er forpliktet til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis i hele verdikjeden vår. Vi anser en forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø, som en forutsetning for bærekraftig utvikling. Våre etiske retningslinjer for leverandører dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, kjemikaliehåndtering, antikorrupsjon, dyrevelferd og miljø.

4. Hvor tror dere utviklingen går innen egen bransje; har dere en unik modell med tanke på framtidige produkter?

Fjällräven: Vi tror at fokuset på å kjøpe produkter av høy kvalitet som varer lenge kommer til å vokse. Vi vil skape trofaste favoritter til garderoben og tror flere vil reparere og ta vare på produktene de er glade i. Innen visse produktgrupper tror jeg det kommer til å vokse fram en større bevissthet rundt tilgang i stedet for eierskap. Dette ser vi allerede på interessen rundt leie av telt og større ryggsekker.

Norrøna: Vår modell når det kommer til produktutvikling har siden 70-tallet basert seg på hva brukerne/ ekstrembrukerne ønsker fra våre produkter til sine aktiviteter. Dette tror vi vil være en like relevant modell også i framtiden. Vi vil i år riktignok kunne starte produksjonen i vår egen fabrikk i Litauen. Dette gir nye muligheter for mindre produksjoner og unike spesialtilpasninger dersom vi ser at kundene våre ønsker det.

Bergans: Innovasjon og samarbeid om forbedringer vil skape en mer bærekraftig og rettferdig tekstilbransje – i alle ledd. Vi tror sirkulære tjenester vil være en viktig del av forretningsvirksomheten i handelen framover. Det skjer mye spennende innenfor innovasjon, både innen innfargingsteknologi, men også i utvikling av nye materialer. Et eksempel er den finske fiberprodusenten Spinnova. Disse utvikler innovativ teknologi for mekanisk og miljøvennlig framstilling av cellulosebasert tekstilfiber. Bergans har, som den første i verden, designet og utviklet et ferdig produkt med Spinnovafiber.

Enkelte av svarene er noe forkortet.

Les også: Turklær til miljøbesvær, Slik reparerer du turklærne

Powered by Labrador CMS