Annonse

FN slår alarm om manglende bevaring av jordas naturmangfold

Verdens land vil ikke klare å nå målene de satte seg for ti år siden for å bevare naturen og redde jordas biologiske mangfold, advarer FN i en fersk rapport.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

I 2010 forpliktet 190 medlemsland seg til 20 mål for å redde det biologiske mangfoldet innen 2020, de såkalte Aichi-målene, under FN-konvensjonen om biologisk mangfold.

FNs naturpanel IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) kom i fjor med en rapport som tegnet et dystert bilde av situasjonen.

Men i sin siste rapport, publisert tirsdag, konstaterer FN at ingen av de 20 målene vil kunne bli nådd.

– Vi driver på systematisk vis med å utrydde alle ikke-menneskelige levende vesener, sier IPBES’ leder Anne Larigauderie.

Verdens dyrebestander har i snitt blitt redusert med 68 prosent siden 1970, viser en fersk WWF-rapport fra denne måneden. Der varsles det om en pågående global naturkrise.

Norge får stryk

Norge kommer heller ikke til å nå ett eneste av de 20 Aichi-målene, og innsatsen for naturen står til stryk, viser en parallell norsk rapport utformet av Verdens Naturfond (WWF), Sabima, Naturvernforbundet, og Forum for utvikling og miljø (ForUM).

Norge har kun levert tilfredsstillende på fire av 43 delmål, mens det på seks av delmålene har vært en klar forverring.

Norske myndigheter klarer ikke å stanse tapet av natur, mislykkes med å beskytte viktige naturområder, henger etter med vern av hav og skog, og evner ikke å se natur og klima i sammenheng, ifølge rapporten Naturens tilstand 2020 som ble lansert tirsdag.

– Naturkrisen akselererer, og vi taper stadig flere viktige naturområder og arter. Vi raserer selve grunnlaget for vår eksistens, men det virker ikke som om regjeringen innser alvoret når de møter krisen med enda flere skadelige subsidier, sier Ingrid Rostad, naturrådgiver i ForUM.

Hardt ut mot forurensende industri

Subsidiering av fossilt brennstoff er blant de store vedvarende farene for naturmangfoldet som påpekes i rapporten.

Globalt får fossilindustrien rundt 500 milliarder dollar – tilsvarende rundt 4500 milliarder kroner – i subsidier årlig, anslås det i rapporten.

David Cooper, som er hovedforfatter av rapporten, mener det er sterke interesser i deler av samfunnet som hindrer myndigheter fra å redusere støtten til forurensende industri.

– Subsidier er skadelige for naturmangfoldet og samlet sett i de fleste tilfeller skadelig både økonomisk og sosialt, sier Cooper.

Rapporten er i all hovedsak svært dyster, men det er noen små lyspunkter. Dette tiåret har avskogingsraten falt med rundt en tredel sammenlignet med forrige tiår.

De siste 20 årene har andelen beskyttede landområder økt fra 10 til 15 prosent og havområder fra 3 prosent til rundt 7 prosent.

Powered by Labrador CMS