Annonse

Vindkraft­kommuner vil ikke la staten bestemme

Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner vil ha vetorett, så de kan sette en stopper for vindkraftutbygging i områder som berører dem.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Mandag presenterte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft. Deler av miljøbevegelsen har vært svært negativ, og mottakelsen fra kommunene som er berørt, er blandet. Forslaget skal ut på høring, før det justeres og Stortinget til slutt skal gjøre et vedtak.

Vil ha siste ord
Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner består av 47 kommuner som har eller planlegger vindkraft. De reagerer ifølge Klassekampen på at staten får siste ord.

– Nå er vi bare høringspart, men det er ikke godt nok. Sier kommunestyret nei til utbygging, skal ikke staten gi konsesjon for vindkraftverk i den kommunen, sier leder Wenche Tislevoll, som også er ordfører for Høyre i vindkraftkommunen Fitjar i Hordaland.

De 13 områdene NVE mener er mest egnet for vindkraftutbygging berører rundt 100 kommuner, hvorav 30 kom med innspill i fjor høst. Ni var positive, elleve var negative og ti kom med rent faglige innspill.

Skattesystem
Tislevoll tror holdningen til vindkraft vil bli mer positiv om skattesystemet gjør inntektene mer forutsigbare.

– Vårt mål er det samme skattesystemet for vindkraft som gjelder for vannkraften, sier Tislevoll.

Ingen av de politiske partiene Klassekampen har vært i kontakt med vil gi kommunene vetorett til å sette foten ned for vindkraftutbygging i egen kommune, men flere sier det skal legges sterk vekt på kommunenes innspill.

Powered by Labrador CMS