Annonse

Mindre miljøgifter langs kysten - økning i Oslofjorden

Jevnt over minker forekomsten av miljøgifter langs norskekysten. Men i Oslofjorden er det en økning av noen giftige metaller, viser en ny rapport laget på oppdrag av Miljødirektoratet.

Flere miljøgifter er vesentlig redusert i norske kystområder. Men i Oslofjorden øker nivåene av noen giftige metaller.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Dette er metallene som overvåkes:

– Hovedsakelig går nivået av miljøgifter ned i marint miljø der vi har tidstrender. Det er noen unntak med økende trender i enkelte fjorder og nær urbane havneområder, sier seniorforsker Merete Schøyen i Norsk institutt for vannforskning (Niva).

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Niva undersøkt 27 ulike miljøgifter på torsk, blåskjell, sjøsnegler og ærfugl.

– Det er gledelig å se at reguleringer av miljøgifter virker, samtidig som det er urovekkende å se at nivåene øker for andre stoff, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Øker i Oslofjorden

Mengden av de såkalte PCB-ene, som har blitt brukt som isolasjon i elektronisk utstyr, har går opp langs hele kysten. I Oslofjorden øker nivåene av noen metaller, som bly, krom og arsen.

– Men de siste ti årene har konsentrasjonen av kvikksølv i torsk flata ut i de indre delene av fjorden, sier Schøyen i Niva.

En mulig forklaring på økende trender av enkelte giftstoffer er at klimaendringer gir mer nedbør, som tar med seg giftstoffer fra land til elvene og havet, ifølge Miljødirektoratet.

Powered by Labrador CMS