Mindre miljøgifter langs kysten - økning i Oslofjorden

Jevnt over minker forekomsten av miljøgifter langs norskekysten. Men i Oslofjorden er det en økning av noen giftige metaller, viser en ny rapport laget på oppdrag av Miljødirektoratet.
Jevnt over minker forekomsten av miljøgifter langs norskekysten. Men i Oslofjorden er det en økning av noen giftige metaller, viser en ny rapport laget på oppdrag av Miljødirektoratet.

Flere miljøgifter er vesentlig redusert i norske kystområder. Men i Oslofjorden øker nivåene av noen giftige metaller.

Publisert

Dette er metallene som overvåkes:

– Hovedsakelig går nivået av miljøgifter ned i marint miljø der vi har tidstrender. Det er noen unntak med økende trender i enkelte fjorder og nær urbane havneområder, sier seniorforsker Merete Schøyen i Norsk institutt for vannforskning (Niva).

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Niva undersøkt 27 ulike miljøgifter på torsk, blåskjell, sjøsnegler og ærfugl.

– Det er gledelig å se at reguleringer av miljøgifter virker, samtidig som det er urovekkende å se at nivåene øker for andre stoff, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Øker i Oslofjorden

Mengden av de såkalte PCB-ene, som har blitt brukt som isolasjon i elektronisk utstyr, har går opp langs hele kysten. I Oslofjorden øker nivåene av noen metaller, som bly, krom og arsen.

– Men de siste ti årene har konsentrasjonen av kvikksølv i torsk flata ut i de indre delene av fjorden, sier Schøyen i Niva.

En mulig forklaring på økende trender av enkelte giftstoffer er at klimaendringer gir mer nedbør, som tar med seg giftstoffer fra land til elvene og havet, ifølge Miljødirektoratet.