Annonse

Havforskningsinstituttet:

– Gruveavfall kan påvirke dyr og miljø i langt større omfang

Seistim i Førdefjorden utenfor Engebø, der Nordic Mining har planer om gruvedrift med dumping av gruveavfall i sjøen. Foto: Erling Svensen
Nordic Mining har fått konsesjon til å deponere 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Det mener Havforskningsinstituttet ikke er bærekraftig. Vedtaket har vakt stort engasjement i flere år.

Finpartikler fra gruveavfall i Førdefjorden kan påvirke store områder og ligge over tillatte grenseverdier, viser nye tall fra Havforskningsinstituttet.

Publisert Sist oppdatert

– Vi mener disse resultatene underbygger at sjødeponi ikke er en bærekraftig bruk av Førdefjorden, sier fagdirektør Geir Huse i Havforskningsinstituttet.

Grove partikler fra gruveavfall som blir sluppet ut i fjorden, vil søke til bunnen ganske raskt og bli værende der. Det finpartiklede avfallet kan imidlertid bli spredt med strømmen og dermed påvirke et mye større område. 

Det kan derfor virke inn på dyreliv og miljø over større avstander og lenger opp i vannet. 

Med en kombinasjon av modeller og målinger, har Havforskningsinstituttet og masterstudent Sofie Arstein funnet ut at konsentrasjonen av gruvepartikler i vannet vil bli høyere enn de tillatte grenseverdiene i perioder. 

Det gjelder dersom bare én prosent av gruveavfallet som blir sluppet ut er finpartiklet, og det er uklart hvor stor andel av gruveavfallet som er såpass fint.

Powered by Labrador CMS