Annonse

Bakteriefunn i laks fra Enningdalselva

Universitetet i Bergen har funnet bakterier som kan knyttes til sykdomsutbruddet i Enningdalselva.

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

– Dette er som å lete etter den berømte nåla i høystakken. Og vi vet ikke hvordan nåla ser ut.

Brit Tørud, Veterinærinstituttet.

– Vi har funnet tre bakterier. Den ene, Aeromonas salmonicida, kan være av den undertypen som forårsaker furunkulose. Vi tror imidlerid ikke laksen er rammet av dette. Det trengs uansett ytterligere undersøkelser for å se om bakterien er av den mer aggressive sorten. Det er mange underarter, sier Professor Are Nylund, ved Universitetet i Bergen, til Jakt & Fiske.

Nylund fikk laksen fra hardt rammede Enningdalselva.

HER KAN DU VARSLE OM SYK FISK

Finner du syk laks, eller har spørsmål om desinfisering?

Kontakt Mattilsynet på
tlf: 22 40 00 00 eller sjekk deres nettside for varsling.

Til nå har det kommet inn observasjoner fra åtte norske elver, samt Skottland, Irland, Sverige og Danmark.

– Begge de nevnte bakteriene kan være sekundære infeksjoner, og da leter vi fortsatt etter den underliggende årsaken til at fisken blir rammet.

Interessante funn
– Dette er som å lete etter den berømte nåla i høystakken. Og vi vet ikke hvordan nåla ser ut. Dette kommer vi til å holde på med lenge, sier Brit Tørud, fagansvarlig for fiskehelse ved Veterinærinstituttet.

Tørud sier at funnene fra Bergen må undersøkes grundig. Hun sier også at det er funnet sopp av typen Saprolegnia på alle fiskene de har tatt inn til prøve.

– Den soppen fins overalt, og kan utelukkes som hovedårsak. Vi har dyrket fra mange fisker og ikke funnet Aeromonas salmonicida. Vi tror derfor dette er smitte fra andre arter, og at dette ikke er den varianten som gir klassisk furunkulose. Aeromonas sobria kan virke mer interessant å forfølge, sier Tørud.

Overgangen fra saltvann til ferskvann, og selve vandringen opp elva, er stressende for laksen, og kan i en periode gi fisken redusert immunforsvar, eller skader hvor infeksjoner kan angripe fiske, forklarer hun.

– Når laksen går opp i elva er den full av stresshormoner og skal tilpasse seg til ferskvann igjen, og alt dette er stressende for fisken. Den går altså inn i en sårbar periode i livet. Da kan ting som normalt ikke plager den nevneverdig slå ut. Da kan den lettere bli smittet av diverse mikroorganismer.

Husk god håndhygiene
– Får funnene fra Universitetet i Bergen noen konsekvenser for arbeidet med å hindre smitte mellom elver, som sportsfisker, forvaltere, elveeiere og andre må forholde seg til?

– Når vi får ny kunnskap oppdaterer vi tiltakene. Vi ser på det vi har fått inn fra Nylund og andre, og vurderer det, men det er ingen ting nå som tilsier at vi har behov for å endre de smittereduerende tiltakene. Det siste tiltaket vi kom med i går, er at vi anbefaler god håndhygiene hvis du er i kontakt med død eller syk fisk, sier Elisabeth Willmann, Direktør for avdeling fisk og sjømat i Mattilsynet, til Jakt & Fiske.

– Kjenner dere til tilfeller hvor smitten har gått fra laks til menneske?

– Vi kjenner ikke til noen laksesykdommer som kan smitte til mennesker. Imidlertid er det viktig med god håndhygiene hvis man har tatt i en syk fisk.

Wilmann sier at Mattilsynet setter stor pris på innsatsen som gjøres av mange frivillige i elver rundt i landet, som blant annet ildsjelene i Arbeidernes Jeger- og Fiskerforening Halden.

– Det er veldig mange frivillige som er ute i elvene og hjelper til, og de gir oss veldig mye informasjon. Dette er vi veldig takknemlige for, avslutter hun.

Følg Jakt & Fiske på Facebook for siste nytt i saken.

Mattilsynet: viktig at mulige smittestoffer uskadeliggjøres

Alle brukere av elver, som fiskere og padlere, er pålagt å gjøre viktige forebyggende tiltak for å unngå spredning av eventuell sykdomssmitte.

Det er forbudt å flytte levende eller død fisk til andre vassdrag eller andre deler av samme vassdrag. Dette kravet gjelder uansett, og er særlig viktig å overholde nå som vi er i en situasjon der det dør fisk uten at man så langt kjenner årsaken.

I tillegg er det viktig at det mulige smittestoffet uskadeliggjøres. For å hindre spredning av mulig smittestoff skal fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i et vassdrag desinfiseres før de flyttes til andre steder.

Desinfeksjon kan for eksempel skje med Virkon S.

Kilde: Mattilsynet
Powered by Labrador CMS