I sommer stenges Tanavassdraget for alt fiske. Overfiske og økt naturlig dødelighet har sendt laksebestanden i kjelleren. Her er fiskere i sving ved Holmen, nedstrøms Seidastryket ved Tana Bru. Arkivfoto: Børre Dervo

Bred støtte til Tana-fredningen

I sommer forbys alt fiske i Tanavassdraget, landets i særklasse største og viktigste lakseelv. Stengningen støttes av både lokale og tilreisende sportsfiskere.
03. juni 2021

I fjor sommer endte laksefangsten i den norske delen av Tanavassdraget på kun 16 000 kg, et historisk lavmål. Før årtusenskiftet leverte vassdraget til sammenligning 250 000 kilo i toppår, og sto for mer enn 1/3 av fangsten i norske lakseelver.

– I dag finnes det ikke lenger et overskudd å fiske på. Vi har egentlig ikke råd å miste en eneste tanalaks, understreker NINA-forsker Morten Falkegård. Han har fulgt den katastrofale tilbakegangen i Europas viktigste laksevassdrag i en årrekke.

Elendige prognoser

I 2019 og 2020 sviktet tilbakevandringen av henholdsvis en- og tosjøvinterlaks. Prognosen for 2021 er elendig.

– I sommer forventer vi ekstraordinært lite tilbakevandring av to- og tresjøvinterlaks, som er de viktigste eggprodusentene i elva, påpeker han.

Falkegård framhever at dødeligheten for tanalaksen har vært kronisk høy over flere tiår, men han ser likevel lyst på framtiden, dersom dødeligheten reduseres.

– Den tryggeste måten å oppnå dette på, vil være å frede laksen over flere år, sier han.

Også Tana JFF støtter fredningen. Fiskeutvalgsleder Sigmund Nerby påpeker samtidig at det er flere beskatningsfaktorer i elva man ikke har oversikt over.

Hilser fredningen velkommen

Nerby uttrykker forståelse for næringsfiskerne i elva og sjøen.

– Fredningen er selvsagt mer alvorlig for næringsfiskerne enn fritidsfiskerne, men laksen må bevares for framtida.

Svein Haugen fra Sunndalsøra var årlig gjest i Seidastrykene ved tettstedet Tana Bru, samt i sideelva Máskejohka, i årene 1996–2017. I de gode sesongene mot slutten av 1990- tallet var kontakt med laks på oppgang tilnærmet regelen.

– Etter 2015 har jeg nesten ikke hatt laksekjenning. I Máskejohka ga jeg opp for ti år siden, sier han.

Haugen hilser fredningen velkommen, etter mange år med overfiske.

– Jeg håper stengingen av elva vil strekke seg over flere sesonger, slik at bestanden får bygget seg opp igjen, sier han til Jakt & Fiske.

Siste fra Fiske

Surna får mer vann

Surna på Nordmøre er det første av landets 53 nasjonale laksevassdrag som har gjennomført revisjon av vannkraftkonsesjonen. Elva får nå mer vann og riktigere vanntemperatur. – Dette er vi fornøyd med, sier Georg Solem, leder i elveeierlaget.

Venter stort innsig av pukkellaks

Høsten 2019 var det rekordstore mengder pukkellaks i elvene i Troms og Finnmark. I sommer ventes det enda større innsig av den uønskete arten.

Den norske flueboksen

Hvilke fluer trenger du for å komme deg gjennom en vanlig norsk ørretsesong? Tore Litleré Rydgren har svaret, og det er færre enn du tror.

På forsiden nå