Annonse

Syk laks i flere land

Mat­tilsynet på­legger desin­fisering mellom alle vassdrag

– Vi vet ikke hva årsaken er enda, sier Britt Tørud ved Veterinærinstituttet til Jakt & Fiske. Mattilsynet understreker pålegget om desinfisering mellom alle vassdrag. Brudd på pålegget er straffbart.

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

Kontakt Mattilsynet

Finner du syk laks, eller har spørsmål om desinfisering?

Kontakt Mattilsynet på
tlf: 22 40 00 00 eller sjekk deres nettside for varsling.

På De britiske øyer har det dukket opp flere fisk med lignende symptomer. Ifølge villaksorganisasjonen Atlantic Salmon Trust (AST) er det nå funnet lignende tilfeller i Skottland, Irland, Norge og Sverige.

AST anbefaler desinfisering av fiskeutstyr og klær som har vært i kontakt med syk fisk, eller vært i bruk i vassdrag med syk fisk.

– Vi trenger mer tid til å finne ut av dette, sier Britt Tørud ved Veterinærinstituttet til Jakt & Fiske.

Vil vurdere flere tiltak
Veterinærinstituttet mottok laksen som ble funnet i Sandvikselva før helgen. Mattilsynet opplyser om at de og Veterinærinstituttet jobber med å finne ut av årsaken til at fisken er syk. Det er foreløpig ingenting som entydig peker i retning av en bestemt fiskesykdom.

– Så snart vi kjenner årsaken til at fisken dør må vi vurdere hvilke tiltak som er nødvendig. I mellomtiden oppfordrer vi fiskere om å ta forholdsregler og følge pålegget om desinfisering, sier Lars Erik Rondestveit, seniorinspektør i Mattilsynet avdeling Østfold og Follo.

Mattilsynet spesifiserer overfor Jakt & Fiske at pålegget om desinfisering gjelder mellom alle vassdrag, og ikke bare mellom vassdrag hvor man vet eller tror at det ene kan være rammet av smitte.

Det oppdages stadig nye tilfeller i Enningdalselva, mens det i Sandvikelva bare er funnet en laks med symptomer. Den er trolig fanget opp av kameraet i fisketrappa:

– Vi har høyst sannsynlig identifisert fisken da den gikk gjennom fisketelleren i laksetrappa ved Frantzefoss. Den passerte 15. mai, sier Tor Morten Merkesdal til Jakt & Fiske. Merkesdal opplyser at fisken da ikke hadde noen synlige ytre tegn til sykdom. 22 dager seinere ble den funnet på oversiden av laksetrappa ved Frantzefoss, sterkt redusert og svært syk.

Mulig katastrofe - bønnfaller fiskerne
– Dette er en katastrofe for de elvene som rammes og kan dessverre utvikle seg til en nasjonal og internasjonal laksekrise. Da må man ta forhåndsregler og må desinfisere, sier Jens Olav Flekke til Jakt & Fiske. Flekke leder organisasjonen Redd Villaksen.

Denne laksen ble tatt i den skotske elva Helmsdale.

– Vi kjenner til flere lignende tilfeller fra den svenske vestkysten, både i år og i fjor. Nå har det også blitt fisket syk laks i den skotske elven Helmsdale. Årsaken kan vi ikke være sikre på, men symptomene ser helt like ut, sier han.

Etter det Jakt & Fiske erfarer er det også gjort lignende fangster av syk fisk i den skotske elva Gary, og i den nordirske elva Bush, men dette er enda ikke bekreftet.

Flekke sier også han er bekymret for hvordan sykdommen kan spre seg, hvis den viser seg å være smittsom, midt i den mest intense delen av laksesesongen.

– Vi vet at mange laksefiskere flytter seg mellom elver gjennom hele sesongen. Jeg vil gå så langt som å bønnfalle dem om å desinfisere alt av utstyr hver gang de forflytter seg mellom vassdrag. Regningen for dette bør det offentlige ta seg av. Vi vet at enkelte sluntrer unna desinfisering på grunn av kostnaden. Men konsekvensene av unnasluntring kan bli fatale, hvis dette viser seg å være smittsomt, sier Flekke til Jakt & Fiske.

Vil vurdere flere tiltak
Veterinærinstituttet har fått tilsendt laksen som ble funnet i Sandvikselva før helgen. Mattilsynet opplyser at de sammen med Veterinærinstituttet jobber med å finne ut av årsaken til sykdommen. Foreløpig er det ikke noe som entydig peker i retning av en bestemt fiskesykdom.

– Så snart vi kjenner årsaken til at fisken dør, må vi vurdere hvilke tiltak som er nødvendig. I mellomtiden oppfordrer vi alle fiskere om å ta forholdsregler, sier Lars Erik Rondestveit, seniorinspektør i Mattilsynet avdeling Østfold og Follo.

Mattilsynet spesifiserer overfor Jakt & Fiske at pålegget om desinfisering gjelder mellom alle vassdrag, og ikke bare mellom vassdrag man vet eller tror kan være rammet av smitte.

Laksen fra Sandvikselva gikk trolig opp fisketrappa 15. mai. Da var den uten synlige symptomer. Dette bildet er tatt rett etter at laksen ble fanget, 22 dager etter at den passerte telleren ved Frantzefoss.

Desinfisering på plass i Halden
Arbeidernes Jeger- og Fiskerforening ved Bjarne Granli opplyser at de har hatt desinfisering på plass i en årrekke.

– Her i elva har det vært praksis å desinfisere utstyret i årevis. Vi ligger nær svenske elver med gyro, og har fiskere som kommer rett fra smittede elver. I Sverige har det aldri vært noe godt regime for desinfisering.

Granli tror ikke årsaken til laksedøden er miljøfaktorer i elva.

– Det er bare voksen laks som blir syk. Vi har elektrofisket etter småfisk. Vi finner både yngel og par, og de oppfører seg som de skal og ser friske og fine ut, sier Granli.

Stengte fisketrapper
Da sykdommen i Enningdalselva ble oppdaget, tok AJFF grep og stengte den øverste trappa i elva Tista.

– Dette gjorde vi på eget initiativ, og ikke etter pålegg fra Mattilsynet, sier Granli.

Også fisketrappa i Sandvikselva, ved Frantzefoss, ble stengt før helgen, men fisk kan fortsatt komme opp fossen på bestemte vannstander.

Potensielt svært skummelt
– Det er stor grunn til å ta situasjonen på alvor, sier en bekymret Øyvind Fjeldseth, fiskekonsulent i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Oslofjord/Skagerrak-regionen er en viktig lakseregion, med Numedalslågen som den viktigste i området. Fjeldseth nevner også elvene på Sørlandet, som kan være truet, hvis dette viser seg å være en smittsom sykdom.

– Nå må Mattilsynet komme med en plan for hvordan dette skal gjennomføres. Og det må skje nå!

Jakt & Fiske kommer tilbake med mer om situasjonen. Følg oss på Facebook for siste nytt.

Powered by Labrador CMS