Annonse

Guide | Digitale versus analoge jaktradioer

Test av Digitale vs analoge jaktradioer, 5 forskjellige jaktradioer
Det finnes fortsatt et mylder av jaktradioer å velge mellom. De analoge holder fortsatt stand, men i framtiden vil kommunikasjonen bli stadig mer digital.

Hvilken radio skal du velge?

Fra horn og skuddsalver til digitale jaktradioer. Hva vinner du på å ta i bruk sistnevnte?

Publisert

I gamledager signaliserte jegere til hverandre med jakthorn eller skuddsalver. Tre skudd med kragen betød fall. Fire skudd var «Kom og hjelp». 

På åttitallet kom sikringsradioen,som betød kommunikasjon og sikkerhet til folk med avsides arbeidsplass. Denne kommunikasjonsformen ble raskt populær blant elgjegere, som ga mulighet til omdirigering av poster og utgreiing av bikkjetap og elgfall. 

Siden fikk jegerne sine egne dedikerte frekvenser, administrert av Norges Jeger og Fiskerforbund. Lite har i prinsippet skjedd på jaktradiofronten siden den tid. Radioene har blitt mindre, vanntette og fått bedre batterier. I Norge har NJFF fremdeles lisens for de seks jaktkanalene. 

Test av Digitale vs analoge jaktradioer,
Til venstre står en nær 30 år gammel analog jaktradio av typen Yaesu FT-10R, som var avansert i sin tid. Til høyre en Zodiac Extreme Digital BT jaktradio med blåtann. Siden den digitale er en hybrid som også fungerer analogt, kan de to kommunisere i skogen tross generasjonskløften

Men de siste årene har det seilt opp en ny type jaktradioer på markedet. De digitale, med helt andre muligheter for brukerne og en enorm økning i antall kanaler. Er alt bare til det gode?

Slutt på susing

En av de viktigste endringene som digital radiokommunikasjon tilbyr, er et klarere lydbilde. Du får lyd uten skurring og sus, helt til du er utenfor rekkevidde. Siden digitale signaler overføres som pakker av 1 og 0, er de mer robuste for overføring enn analog tale.

Det vil si, alt som skyldes forvrengning og interferens langs signalenes reise, blirklarere. Men vind i mikrofonen er fremdeles en brukerfeil.Rekkevidden på digitale radioer står ikke tilbake for de analoge. 

Radioens plassering på kroppen og antenneteknologi har mer å si enn signalenes format. De digitale signalene kan også bære tilleggsinformasjon, for eksempel navnet på avsender og eventuelt hvilket jaktlag vedkommende er en del av, så fremt dette er definert i oppsettet.

Test av Digitale vs analoge jaktradioer, tre av nåtidens jegere, de har teknologi tidligere jegere bare kunne drømme om! De har øynene åpne for digitale jaktradioer.
Vår tids jegere har hjelpemidler tidligere generasjoner bare kunne drømme om. Skal jaktlaget over på digitale jaktradioer, er det lurt å ta en prat om hvilken digital standard som skal brukes.

 Ingen støy fra naboen

Kanskje viktigere; beskjedene kan krypteres. Dermed er det også mulig å låse radioen til «én til én»-kommunikasjon, slik at du kan snakke uforstyrret med en annen jeger.

På den måten trenger ikke jegere lenger å være henvist til mobilen (der det er dekning) for å utrede feilskytinger, påskyting uten fall og eventuelle ettersøk dersom uhellet først er ute.

På samme måte kan kommunikasjonen krypteres innen jaktlaget, slik at annen trafikk på kanalen verken forstyrrer eller hører lagets meldinger. Det kan dessuten sendes tekstmeldinger mellom digitale jaktradioer dersom disse er satt opp til en slik funksjon.

Sikkerhet

Enkelte radioer med GPS kan overføre senderens posisjon. Noen jaktradioer har alarmsignal eller dødmannsknapp som kan være til hjelp ved en ulykke.

Siden signalene i en digital radio kan bære mye tilleggsinformasjon, vil det trolig også dukke opp nye funksjoner i framtiden. 

Det muliggjør for eksempel utplassering av basestasjoner for jaktkanalene, som vil utvide rekkevidden vesentlig. Med tiden vil også hybride radioer fases ut slik at de fleste vil bruke heldigital teknologi.

DMR versus IDAS

Husker du «kampen» mellom Blu-ray og HD-DVD? I startfasen av en ny teknologi, spriker implementering i ulike retninger før det utkrystalliserer seg en standard. Slik er det også innen digitale jaktradioer. Det finnes flere digitale protokoller eller språk, og

ikke alle snakker med hverandre. Kanskje håper produsentene på denne måten å låse brukerne til sin egen teknologi. Skjønt, i en tid der EU har tvunget gjennom at selv Apple må åpne sitt iMessage for Androide telefoner, ligger det i kortene at også digitale radioprotokoller vil standardiseres før eller siden. 

For jaktradiofrekvensene eksisterer det i praksis to ulike sendeformat; DMR og IDAS. Det første står for Digital Mobile Radio, og benyttes av blant annet Motorola, Zodiac, Brecom, Hunter, Kenwood, Hytera, Caltta og Entel. 

Det er med andre ord et veletablert format over hele verden. IDAS står for Icom Digital Advanced System og benyttes stort sett bare av ICOM radioer.

Test av Digitale vs analoge jaktradioer, en digital radio en fin å ha i en situasjon med dårlig vær når du er på jakt.
Radiokommunikasjon under jakta kan være krevende om forholdene er dårlige, med mye skurr og forstyrrende trafikk. En digital radio rydder godt opp i dette, med klarere tale og kryptering av jaktlagets samband.

Språkforvirring

Ulempen er at de to sendeformatene DMR og IDAS ikke snakker sammen. Kort fortalt er forskjellen at formatene benytter båndbredden innen hver kanal ulikt, slik at de ikke kan tolke hverandres signaler. 

Det betyr at to radioer med forskjellig protokoll ikke kan sende eller motta digital tale seg imellom, selv om de sender på jaktradiofrekvensene.

Derimot kan to digitale hybridradioer med ulik sendeformat fremdeles kommunisere sammen analogt. Men slik blir det ikke i framtiden. Standardisering gir rimeligere produkter, og det er rimelig å anta at heldigitale jaktradioer på sikt vil overta markedet.

Hva skal du velge?

Innføringen av digitale jaktradioer er ikke lik innføringen av DAB, der mange analoge kanaler forsvant «over natten». Takket være de nevnte hybridradioene, er det derfor trygt å velge en rimelig analog radio om du får tak i en. Trolig vil den kunne brukes i overskuelig framtid.

Men jaktlaget bør, i alle fall fram til protokollene er standardisert, ha en formening om det er DMR eller IDAS som gjelder.I hvert fall om man skal investere i digitale jaktradioer i takt med at de analoge arbeidsjernene blir modne for utskiftning.

Det er uvisst hvor lang tid det vil ta før den digitale protokollen blir standardisert. I mellomtiden må vi leve med ikke-kompatible radiomerker til dette «våpenkappløpet» er vunnet av den ene eller andre digitale radiostandarden, eller til EU har kastet seg inn i diskusjonen.

Powered by Labrador CMS