I praksis er det totalforbud mot bruk av blyammunisjon for haglejegere i Norge fra og mede 15.02.2023. Foto: Alexander Schindler

Derfor er våtmarksforbudet et totalforbud

EU innfører nye regler for bruk av blyhagl i våtmark. Fordi «våtmark» defineres vidt, er det i praksis slutt på blyhagl i Norge.
12. mai 2022

I mars skrev Jakt & Fiske at det fra og med 15. februar 2023 i praksis er forbudt å bruke blyhagl på jakt i Norge. Forbudet gjelder ved bruk av blyammunisjon i våtmark.

«Hah», tenker kanskje mang en rypejeger, «da gjelder det jo ikke meg». Forbud mot bruk av blyhagl har vi jo tross alt allerede i Norge, med unntak for jakt på arter som ikke er typiske våtmarks- arter. Som f.eks. rype og skogsfugl.

Guide: Dette er de beste rype- og skogsfuglpatronene

Myr er våtmark …

Det kanskje ikke alle jegere har fått med seg, er at endringen som kommer fra EUs kjemikaliebyrå Reach, nå tvinger fram at alle må forholde seg til følgende definisjon av våtmark:

«Områder med myr, torvmyr eller vann, naturlig eller kunstig, permanent eller midlertidig, med stillestående eller strøm- mende ferskvann, saltvann eller brakkvann – inkludert områder med marint vann med en dybde som ikke over- stiger seks meter ved lavvann, dekkes alle av forbudet.»

Ordlyden stammer fra Ramsarkonven- sjonen fra 1971, og kalles «våtmarkskonvensjonen» på folkemunne. I tillegg er det 100 meter buffersone fra våtmark.

Rammer hardt

Jaktkonsulent Vidar Nilsen i NJFF er ikke overrasket over forbudet som samtlige EU og EØS-land nå plikter å innføre. Sammen med de øvrige nordiske og europeiske jegerorganisasjonene har NJFF jobbet lenge for å unngå et så omfattende «våtmarksforbud» som det nå vil bli.

Les også: Straks slutt på blyhagl

– Innskrenkningen som kommer, gjør at det tidligere unntaket for jakt på rype, skogsfugl, due og mange andre arter som ikke er typiske våtmarksarter, ikke gjelder lenger, så lenge viltet oppholder seg i våtmark eller 100 meter fra våtmark, sier han.

Nilsen forteller at våtmarksdefinisjonen hittil ikke har vært særlig relevant i Norge, fordi vi har hatt et artsbasert unntak fra blyhaglforbudet. Han påpeker at endringen vil ramme spesielt nordiske jegere hardt.

– I Norden og Irland er det mye myr og torvmyr. Det er ikke mye jaktbart areal igjen, som ikke defineres som våtmark eller buffersone til våtmark.


Bevisbyrden på jegeren

Dersom du skulle være fristet til å lade hagla med annet haglmateriell på vei over myra, for så å bytte til blyammunisjon igjen når du kommer opp i lia, bør du tenke deg om to ganger.

Blir det tilsyn mens du er i våtmark eller buffersone, må du kunne bevise at du ikke hadde tenkt å bruke ammunisjonen i denne biotopen.


– I praksis et totalforbud

Miljødirektoratet har sendt brev til alle landetes importører av blyhagl. I brevet framkommer det tydelig at våtmarksforbudet i praksis er et totalforbud: «I praksis betyr den nye regule- ringen et totalforbud mot blyhagl i den mest vanlige skogs- og fjelljakta.»

Siste fra Jakt

Snart starter norgesmesterskapet i Nordisk jaktskyting i Hemnes. Foto: Vidar Nilsen
NM Nordisk:

Mesternes mester

21.- 22. mai går norgesmesterskapet i Nordisk jaktskyting av stabelen i Hemnes. Å kapre pokalen i denne grenen har mange likhetstrekk med TV-programmet «Mesternes mester».
Det er fastsatt en kvote på 7.000 kort på villrein på Hardangervidda i år. Halvparten av kortene er «valgfritt dyr», mens den andre halvparten er «voksen bukk over 2.5 år og eldre». Foto: Alexander Schindler

Slik blir villreinjakta på Hardangervidda i år

Villreinnemda har vedtatt både kvoter og vilkår for villreinjakta på Hardangervidda. Nå har Miljødirektoratet sendt ut forslag om tidligere jaktstart på høring.
Miljødirektoratet:

Vil ikke anmelde videre termisk bruk ved forsvarlig jakt

Miljødirektoratet sier i en uttalelse at de ikke vil anmelde jegere som bruker termisk utstyr frem til det foreligger klare regler for bruk av nattoptikk.

På forsiden nå