Øystein Cock Rønning er bekymret over stadige innskrenkinger i sjøfugljakta. Her fotografert et år da det var tillatt å felle både hunner og hanner av ærfugl. Foto: Leif Ø. Haug. 

Bekymret for sjøfugljakta

Med stadige innskrenkinger i sjøfugljakta, tror regionsekretær i NJFF Vestfold, Øystein Cock Rønning, at det vil bli færre og færre sjøfugljegere.
22. februar 2022

– Før de nye jakttidene ble endelig vedtatt, fryktet jeg det verste, sier regionsekretæren.

Han opplever resultatet som bedre enn fryktet, men pga. innskrenkinger over tid, synes han ikke framtida som sjøfugljeger ser spesielt lys ut.

– At det nå kun er tillatt med jakt på svartand i Østfold, er nokså underlig. Det er de samme fuglene i hele Oslofjorden-Skagerrak, som tilhører den russisk-baltiske bestanden, sier han.

Allerede halvert

– At ærfugljakta ikke ble stoppet, men at det ble innført kvoter i stedet, er for så vidt helt greit. Vi jegere må også tilpasse oss den generelle bestandsnedgangen. Men husk at jakta ble halvert allerede ved forrige revisjon, da det kun ble lov til å felle hanner. 

Cock Rønning er mest skuffet over forvaltningen av mellomskarv.

– Vi har plutselig fått hundretusener av en fugl vi aldri har hatt her før. Min personlige mening er at den burde vært svartelistet, sier han.

Cock Rønning tror ikke tidligere jaktstart er nok.

– Jeg tviler på at dette vil medføre særlig mer jakt. I ferskvann må man i tilfelle gå rundt og spørre den enkelte grunneier, påpeker han.

– Større trussel enn jakt

Øystein Cock Rønning tror mellomskarven utgjør en svært stor andel av den storskarven som befinner seg østpå høst og vinter.

– Det ville vært bedre å ofre noen få individer av den atlantiske bestanden, for å gjøre noe med mengdene av mellomskarv. Sistnevnte er trolig en større trussel mot underarten carbo enn jegerne, mener han.

Hva NJFF mener om de nye jakttidene, som trer i kraft 1. april, finner du på her.

 


Dagens rådyrbestand er på høyde med den vi hadde tidlig på 90-tallet, men Miljødirektoratet har nok en gang vendt tommelen ned for januarjakt i Norge. Foto: Torgeir W. Skancke.

– Trist at det ikke ble januarjakt  

– Rådyrjakt i januar fungerer utmerket i Sverige. Slik vintrene har utviklet seg, så ville det vært fullt mulig med en prøveordning med rådyrjakt i januar, i alle fall i snøfattige Østfold og Vestfold. I januar i år var det tilnærmet barmark her. I perioder med mye snø, kan kommunene enkelt stoppe jakta, mener Øystein Cock Rønning.

 

 

Siste fra Jakt

Den danske forskeren Jesper Madsen og kollegene har merket tusenvis av gjess. Foto: Jo Straube
Forskning:

Gåsbusters

Den danske forskeren Jesper Madsen har merket 5000 gjess. Arbeidet har vist seg matnyttig for både jegere og bønder i Norge og Danmark.
Det blir tidligere jaktstart på villrein på Hardangervidda sør for riskveg 7 de to neste årene. Illustrasjonsfoto: Simon Åsheim

Det blir utvidet jakttid for å bekjempe skrantesjuke

Høringsfristen er over og Miljødirektoratet har bestemt seg. Det blir tidligere jaktstart på villrein, elg og hjort for å hindre spredning av skrantesjuke.
 Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda villreinområde, drømmer om store villreinflokker på Hardangervidda. Foto: Atle Skjelde
Portrettet:

Arealforkjemperen

– Arealforvaltning og menneskelig ferdsel er de største utfordringene for villreinen. Flere av turisthyttene på Hardangervidda bør stenges, sier Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda villreinutval.

På forsiden nå