Utenlandske jegere melder ikke fra om jaktresultater

Norske myndigheter har ingen oversikt over hvilke arter utenlandske jegere jakter på, eller hvor mange dyr som felles.
19. november 2021

Dagsavisen har spurt Miljødirektoratet hvor mange fugler og andre dyr utenlandske jegere til sammen skyter, men til tross for at alle jegere i Norge plikter å rapportere om hva de har skutt, så har ikke norske myndigheter denne oversikten fra utenlandske jegere.

– Alle som skal jakte i Norge må betale jegeravgift, og et av kriteriene er at det skal sendes inn en fangstrapport i etterkant av sesongen. Det at utenlaske jeger er dårlige på innrapportering er ikke bra, da tallene fra fangstrapportene brukes i forvaltningen, sier Olav Greivstad, viltkonsulent i NJFF. Greivstad legger til at dagens ordning, med et tilleggsgebyr dersom det ikke leveres inn rapport, ikke ser ut til å fungere for de utenlandske jegerne og at man her bør se på andre alternative løsninger.

Nylig ble det kjent at tre italienske jegere var blitt stoppet i Kristiansand med blant annet ti nedfryste måltroster og 31 nedfryste svarttroster. Begge disse trostene er blant artene det ikke er lov til jakte på her til lands.

Jegerne fikk et forelegg av politiet på 15.000 kroner hver, som alle tre vedtok.

– Vi har ingen god oversikt over hvilke arter utenlandske jegere jakter på, sier kommunikasjonsrådgiver Dag Stian Husby i Miljødirektoratet.

Tidligere rapporterte halvparten av utlendingene. De siste årene har svarandelen ligget på mellom 20 og 30 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå. Dermed kan ikke SSB si noe sikkert om hvor mye utenlandske jegere skyter av de jaktbare småviltartene, som omfatter 34 fugler og 14 pattedyr.

SSB har heller ikke oversikt over hvor mye utlendinger feller av elg, hjort og villrein.

 

 

Siste fra Jakt

Den danske forskeren Jesper Madsen og kollegene har merket tusenvis av gjess. Foto: Jo Straube
Forskning:

Gåsbusters

Den danske forskeren Jesper Madsen har merket 5000 gjess. Arbeidet har vist seg matnyttig for både jegere og bønder i Norge og Danmark.
Det blir tidligere jaktstart på villrein på Hardangervidda sør for riskveg 7 de to neste årene. Illustrasjonsfoto: Simon Åsheim

Det blir utvidet jakttid for å bekjempe skrantesjuke

Høringsfristen er over og Miljødirektoratet har bestemt seg. Det blir tidligere jaktstart på villrein, elg og hjort for å hindre spredning av skrantesjuke.
 Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda villreinområde, drømmer om store villreinflokker på Hardangervidda. Foto: Atle Skjelde
Portrettet:

Arealforkjemperen

– Arealforvaltning og menneskelig ferdsel er de største utfordringene for villreinen. Flere av turisthyttene på Hardangervidda bør stenges, sier Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda villreinutval.

På forsiden nå