Nå kan du bruke lettere kuler

Har du ei rifle i kaliber 6,5x55, får du nå et større utvalg av jaktammunisjon. En ny forskrift åpner for bruk at lettere blyfrie kuler i storviltpatroner.
20. april 2021

Miljødirektoratet har vedtatt endringer i § 16 i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, som gjelder krav til ammunisjon for storviltjakt. Bakgrunnen for endringen er å gjøre det mulig å bruke homogene kuler for storviltjakt i eksisterende jaktvåpen.

Rifler i kaliber 6,5x55 fungerer dårlig med det tidligere minstekravet til 9 gram i homogene kuler, fordi disse blir ustabile i flukten.

Homogene kuler består av kobber eller en legering tvers igjennom, og blir lenger enn blyholdige kuler i samme vekt. Riflestigningen i slike løp gir da for lite rotasjon på kulene. Resultatet er dårlig presisjon og uforutsigbar ekspansjon i viltet.

7, 8 gram i blyfrie kuler

Kortere og lettere homogene kuler fungerer bedre enn de lange. Derfor er minimumsvekta redusert til 7,8 gram for blyfrie kuler i den nye forskriften. Blykuler vil fortsatt ha minstevekt på 9 gram.

Minste kulediameter er satt til .264 eller 6,71 mm, som benyttes i kaliber 6,5x55. Siden homogene kuler gir svært god inntrengning og restvekt, er energikravet redusert fra 2900 joule til 2200 joule, som tidligere gjaldt for kuler over 10 gram. Energikravet blir altså flatt og derfor lettere å forholde seg til.

Foreløpig er endringen mest aktuell for deg som lader egen ammunisjon, fordi det er få storviltpatroner med lette blyfrie kuler på markedet. Den viktigste effekten er nettopp at jegere med ei rifle i kaliber 6,5 x 55 fortsatt kan benytte denne, med framtidas ammunisjon.

Sakens bakteppe er at EU jobber for innføring av totalt blyforbud i ammunisjon i løpet av de nærmeste årene, noe den nye forskriften legger til rette for. Endringene trådte i kraft 2. februar 2021.

Siste fra Jakt

Det blir tidligere jaktstart på villrein på Hardangervidda sør for riskveg 7 de to neste årene. Illustrasjonsfoto: Simon Åsheim

Det blir utvidet jakttid for å bekjempe skrantesjuke

Høringsfristen er over og Miljødirektoratet har bestemt seg. Det blir tidligere jaktstart på villrein, elg og hjort for å hindre spredning av skrantesjuke.
 Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda villreinområde, drømmer om store villreinflokker på Hardangervidda. Foto: Atle Skjelde
Portrettet:

Arealforkjemperen

– Arealforvaltning og menneskelig ferdsel er de største utfordringene for villreinen. Flere av turisthyttene på Hardangervidda bør stenges, sier Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda villreinutval.
Løvenskiold-Fossum har sagt opp alle leietakere av småviltjakt i Telemark. Nå er det uklart mod et er Skien JFF eller Telemark JFF som får tegne ny avtale med den store grunneieren. Illustrasjonsfoto: Torgeir W. Skancke

Løvenskiold-Fossum sier opp småviltjegerne

Alle tidligere leietakere kan vinke adjø til småviltjaktavtalene sine med Løvenskiold i Telemark.

På forsiden nå