Tilgangen på viltkjøtt må bedres

Tilgangen til norsk viltkjøtt er begrenset og sesongbetont. – Vi må få til en bedre organisert omsetning, sier Johan Trygve Solheim ved Norsk Hjortesenter.
01. september 2020

Norsk Hjortesenter på Svanøy har fått 600 000 kroner fra Innovasjon Norge til et forprosjekt for å utvikle et nasjonalt kompetansesenter for viltkjøtt. Prosjektet er unikt både i nasjonal og internasjonal sammenheng.

– Vilt har lange tradisjoner og er en fantastisk ressurs for både private husholdninger og restaurantnæringen, enten råvarene kommer fra jakt på elg, hjort, rein og rådyr, fra tamreindrift eller hjorteoppdrett. Men tilgangen på norsk kjøtt er begrenset.
I butikken er det importert vilt fra land som Spania og New Zealand som ligger i frysedisken. Her ønsker kompetansesenteret å fylle et tomrom gjennom å organisere omsetningen av viltkjøtt bedre, sier daglig leder Johan Trygve Solheim ved Norsk Hjortesenter.

Toppkokk på laget

En av dem som er med på prosjektet er kokken Ole Jonny Eikefjord. Han driver blant annet Restaurant Eik og Eik Annen Etage i Oslo, sammen med Petter Stordalen.

– Viltkjøtt av god kvalitet er noe av det beste jeg vet å jobbe med på restaurantkjøkkenet. Men for oss i bransjen er det en utfordring at tilgangen er så variabel og konsentrert rundt jaktsesongen. Dersom kompetansesenteret kan bidra til å gjøre dette bedre, er jeg overbevist om at restaurantene svært gjerne vil løfte viltkjøttet oftere fram på menyen, sier Eikefjord.

Emneord: 

Siste fra Jakt

Viten:

Når hjelper det å freda ryper?

Me trur at spørsmålet ikkje er om, men når jakt har betydning. Me vil her fortelja om trua vår, men er ikkje visse på at tru treng vera sanning.

Rakkelhaner kan få levedyktige avkom

Trodde du rakkelhanen ikke kunne formere seg? Tro om igjen. Genetiske analyser hos Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) viser nå at denne krysningen mellom orrfugl og storfugl kan være fruktbar og få levedyktig avkom ute i det fri.

Tester ut villsvinfeller

Norske myndigheter ønsker færrest mulig villsvin på et minst mulig område i Norge. Nå tas egne villsvinfeller i bruk som et ledd i å begrense spredningen.

På forsiden nå