Mot lovende høst for fuglejakt i Norge

Etter fjorårets lave bestand og jaktstopp mange steder, viser nå tellinger fra Statskog at det kan gå mot en lovende høst for norske fuglejegere.
28. august 2020

Ferske tellinger av ryper og skogfugl viser en varierende bestand, men at den enkelte steder er historisk høy. Etter at Statskog i fjor måtte stenge helt for jakt mange steder på grunn av for lave bestand, ser det i år langt lysere ut. 

– Vi ser en svært gledelig utvikling, både av ryper og skogsfugl. Noen steder ser vi særlig tettheter av skogsfugl som er historisk høye, sier fagsjef Jo Inge Breisjøberget i Statskog.

Statskog utarbeider årlig analyser for bærekraft i fugleforvaltningen hvor det er jakttrykk og anslaget av bestand som vurderes. Dersom kyllingproduksjonen er for lav og jakttrykket for høyt stenges området for jegere.

Selv om den generelle bestanden nå ser ut til å ha tatt seg opp, er det forskjeller. Mens det i motsetning til i fjor ser lovende ut for å slippe til jegere i Sør-Norge, er det mer ujevnt i Nord-Norge. For Helgeland er bestanden god, men mange steder i nord ser det ut til at den lange vinteren, med store snømengder, har påvirket rypebestanden. Det vil også ha konsekvenser for jakten. Noen av Statskogs største jaktområder er nettopp i Troms og Nordland. 

– Bærekraftsanalyser for det enkelte område pågår nå og vil være klar i løpet av få dager, opplyser Statskog.

Siste fra Jakt

Viten:

Når hjelper det å freda ryper?

Me trur at spørsmålet ikkje er om, men når jakt har betydning. Me vil her fortelja om trua vår, men er ikkje visse på at tru treng vera sanning.

Rakkelhaner kan få levedyktige avkom

Trodde du rakkelhanen ikke kunne formere seg? Tro om igjen. Genetiske analyser hos Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) viser nå at denne krysningen mellom orrfugl og storfugl kan være fruktbar og få levedyktig avkom ute i det fri.

Tester ut villsvinfeller

Norske myndigheter ønsker færrest mulig villsvin på et minst mulig område i Norge. Nå tas egne villsvinfeller i bruk som et ledd i å begrense spredningen.

På forsiden nå