Mot lovende høst for fuglejakt i Norge

Etter fjorårets lave bestand og jaktstopp mange steder, viser nå tellinger fra Statskog at det kan gå mot en lovende høst for norske fuglejegere.
28. august 2020

Ferske tellinger av ryper og skogfugl viser en varierende bestand, men at den enkelte steder er historisk høy. Etter at Statskog i fjor måtte stenge helt for jakt mange steder på grunn av for lave bestand, ser det i år langt lysere ut. 

– Vi ser en svært gledelig utvikling, både av ryper og skogsfugl. Noen steder ser vi særlig tettheter av skogsfugl som er historisk høye, sier fagsjef Jo Inge Breisjøberget i Statskog.

Statskog utarbeider årlig analyser for bærekraft i fugleforvaltningen hvor det er jakttrykk og anslaget av bestand som vurderes. Dersom kyllingproduksjonen er for lav og jakttrykket for høyt stenges området for jegere.

Selv om den generelle bestanden nå ser ut til å ha tatt seg opp, er det forskjeller. Mens det i motsetning til i fjor ser lovende ut for å slippe til jegere i Sør-Norge, er det mer ujevnt i Nord-Norge. For Helgeland er bestanden god, men mange steder i nord ser det ut til at den lange vinteren, med store snømengder, har påvirket rypebestanden. Det vil også ha konsekvenser for jakten. Noen av Statskogs største jaktområder er nettopp i Troms og Nordland. 

– Bærekraftsanalyser for det enkelte område pågår nå og vil være klar i løpet av få dager, opplyser Statskog.

Siste fra Jakt

Flest felte rådyr på 20 år

Det ble skutt 34.300 rådyr i løpet av jaktåret 2020/2021. Det er det største utbyttet siden 1999/2000. Flest ble skutt i Indre Østfold og Lindesnes.

Kraftig økning i felte villsvin i Norge

Det ble felt 450 flere villsvin i løpet av forrige jaktsesong. Det er hele 140 flere enn året før. Nesten alle ble felt i Halden og Aremark.

Lovende rypeutsikter i Sør-Norge

Den første oversikten fra fjellstyrene over årets bestandssituasjon i statsallmenningene i Sør-Norge er klar.

På forsiden nå