Mot lovende høst for fuglejakt i Norge

Etter fjorårets lave bestand og jaktstopp mange steder, viser nå tellinger fra Statskog at det kan gå mot en lovende høst for norske fuglejegere.
28. august 2020

Ferske tellinger av ryper og skogfugl viser en varierende bestand, men at den enkelte steder er historisk høy. Etter at Statskog i fjor måtte stenge helt for jakt mange steder på grunn av for lave bestand, ser det i år langt lysere ut. 

– Vi ser en svært gledelig utvikling, både av ryper og skogsfugl. Noen steder ser vi særlig tettheter av skogsfugl som er historisk høye, sier fagsjef Jo Inge Breisjøberget i Statskog.

Statskog utarbeider årlig analyser for bærekraft i fugleforvaltningen hvor det er jakttrykk og anslaget av bestand som vurderes. Dersom kyllingproduksjonen er for lav og jakttrykket for høyt stenges området for jegere.

Selv om den generelle bestanden nå ser ut til å ha tatt seg opp, er det forskjeller. Mens det i motsetning til i fjor ser lovende ut for å slippe til jegere i Sør-Norge, er det mer ujevnt i Nord-Norge. For Helgeland er bestanden god, men mange steder i nord ser det ut til at den lange vinteren, med store snømengder, har påvirket rypebestanden. Det vil også ha konsekvenser for jakten. Noen av Statskogs største jaktområder er nettopp i Troms og Nordland. 

– Bærekraftsanalyser for det enkelte område pågår nå og vil være klar i løpet av få dager, opplyser Statskog.

Siste fra Jakt

Mennesket og hunden:

En gåtefull suksesshistorie

En gang i vår fjerne fortid dannet ulven og mennesket en allianse. Fortsatt vet vi ikke med sikkerhet hvor, når, hvorfor eller hvordan det skjedde. Men ulven ble til hund, og vår verden ble aldri den samme.

NJFFs jakthundarbeid

I et historisk perspektiv er rasebegrepet nokså nytt. Det er først fra 1800-tallet og framover at det virkelig skyter fart, og det var jegerne som i all hovedsak sto for seriøst hundearbeid.

Stortinget vil stanse utvidelse av ulvesonen

Stortinget vil blokkere et forslag fra rovdyrforvaltningen om å utvide ulvesonen for å verne en genetisk viktig ulv fra å bli felt.

På forsiden nå