Illustrasjonsfoto: Olaf Schjøll

Ingen funn av skrante­syke på Hardanger­vidda

Totalt ble det felt 1247 bukker under årets villreinjakt på Hardangervidda. Ca. 1200 hjerne- og lymfeprøver er analysert for skrantesyke (CWD).
28. november 2019

– Ingen av prøvene fra 2019 viser tegn til sykdom, sier Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda Villreinutvalg.

Antall prøver ligger ifølge Lund nær opptil det man i realiteten kunne forvente.

Mattilsynet har som mål at man i løpet av to år skal kunne fastslå med 90 prosent sikkerhet at det ikke er skrantesyke på Hardangervidda.

– Ved hjelp av en vanlig, men romslig kvote neste år, vil vi kunne få den 90 prosent sikkerheten som Mattilsynet ber om, påpeker Lund.

Hardangervidda villreinutvalg avholdt sitt høstmøte 23. november. Ifølge Hardanger Folkeblad understreket Lund at jegerne har gjort en god jobb, men at det burde vært tatt flere prøver med lymfeknuter.

Han la til at det manglet omring 100 prøver fra jakt og fallvilt, og at disse må erstattes i 2020. Kvoten i år var på 6000 bukker, med en målsetting om å ta ut 1800 av dem.

Siste fra Jakt

– Rypas rødlistestatus bør endres

– Lirypas status som «nær truet» må vurderes på ny, ut fra den bestandssituasjonen som nå er avdekket. Det sier NJFFs viltkonsulent Webjørn Svendsen, etter av en fersk NINA-rapport viser klar vekst i bestanden.

Godt rypeår i Sør- og Midt-Norge

Årets rypejakt er over for de fleste. Hva ble status? Og hvordan stemte takseringsestimatene?

Tre ulveflokker sporet i Norge så langt i vinter

Overvåkingssesongen på ulv er i gang. Hittil i vinter er det sporet tre ulveflokker på snø i Norge.

På forsiden nå